Forskning
Forskningsgrupper

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

 • Gruppens medlemmer jobber med forskning på planlegging og ressursforvaltning for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

  Gruppens medlemmer jobber med forskning på planlegging og ressursforvaltning for bruk og vern av natur- og kulturlandskap.

  Foto
  Hanna_photo/Shutterstock.com

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hvem er vi?

Gruppen skal være en plattform for å få inn flere eksternfinansierte forskningsprosjekter og forskningssamarbeid i og utenfor NMBU. Gruppen skal også være et grunnlag for å utvikle egen initiert forskning basert på egen forskningstid, som kan være av mer kreativ og/eller kritisk art som gjerne faller utenfor programmene til Norges forskningsråd og andre kilder. Gruppen vil også søke å styrke den internasjonale dimensjonen i forskningen, bl.a. gjennom forskningssamarbeid og å invitere gjesteforskere/gjesteforelesere. Et viktig formål er også å styrke koplingene mellom forskningen, undervisningen og masterveiledning.

Følgende eksternfinansierte forskningsprosjekter tilknyttet forskergruppen:

Planer for 2017

 • 9. februar – Fokus på konseptet Integrert planlegging og forvaltning. Utgangspunkt i 3 artikler på temaet, presentert av Martin og Knut Bjørn. Til stede: Martin Lund-Iversen, Knut Bjørn Stokke, Pål Vedel, Lei Gao, Sebastian Peters, Fredrik Holth, Ulf Rydningen og Synne Movik.
 • 9. mars – Følger opp konseptet integrert forvaltning og planlegging, denne gangen med fokus i arbeidet med dette i PlanCoast-prosjektet. Innledere Martin og Knut Bjørn
 • 27. april – Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke følger opp et pågående arbeid/artikkel om begrepet integrerings aktører.
 • Juni - Besøk av Carsten Jahn Hansen ved Universietet i Ålborg, foredrag og diskusjon om konseptet Soft Spaces. Finansiert av Småforsk.
 • Tirsdag 10 oktober kl. 12.15 - 15, på lunsjrommet KA-bygget, 3. etg, er det fokus på metoder for kartlegging av bruk og opplevelser av natur og landskap, se informasjon under. Vi får besøk av Andreas Skriver Hansen fra Universitetet i Gøteborg, hvor også vår egen Helena Nordh skal innlede. Seminaret blir på engelsk hvis behov.
 • Fredag 17 november kommer PhD-student Thomas Haraldseid og innleder om forholdet mellom sted og reiseliv
 • Torsdag 30 november blir heldagsseminar til minne om Eirin Hongslo og hennes forskning, med tittel The Politics of Knowledge – Representativity in Environmental Planning. Dette er i samarbeid med forskningsgruppen Environmental Governance på Noragric, og hvor Synne har hovedansvaret for. Mer informasjon kommer, men sett av datoene allerede nå. 

Medlemmer og styringsgruppe

Forskergruppen har deltakere fra både BYREG, LA, EIEJUSS og Noragric, samt fra Naturbasert reiseliv på MINA. Tilknyttede forskere på LANDSAM er: Fredrik Holth, Nikolai Winge, Sebastian Peters, Tim Richardson, Thomas Haraldseid, Ian Bryceson, Pål Vedel, Lei Gao, Ulf Rydningen, Annegreth Dietze-Schirdewahn, Claudia Fongar, Lillin Knutdzon, Wenche Dramstad, Leikny Gammelmo og Kristine Lien Skog. Medlemmer fra Naturbasert reiseliv er Peter Fredman og Stian Stensland.

Styringsgruppen for forskningsgruppen består av:

Published 30. mars 2017 - 11:13 - Updated 6. september 2018 - 9:47