Forskning
Forskningsgrupper

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

  • NMBU campus
    Foto
    Gisle Bjørneby @ NMBU

Det er to aktive forskningsgrupper på instituttet: Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon. I tillegg har vi 5 Phd-studenter.

 

 

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. 

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen grunnerverv og ekspropriasjon, samt de sidene ved plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

____________________

Pågående forskningsprosjekt hvor Institutt for eiendom og juss bidrar:

LANDFRAG - Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konskvenser og tiltak (avsluttet 12. november 2020). 

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet

____________________

Møter og arrangement i 2021:

Onsdag 13. januar - Jordskifterettens saksbehandlingsregler - forslag til forenkling og økt fokus på effektivitet. Jordskifterettsleder Øystein Bjerva holder innlegg med utgangspunkt i en rapport som ble levert til Domstolkommisjonen. Tid: kl. 12.15. Sted: Zoom

Onsdag 27. januar - Jordskifte og FNs bærekraftsmål med utgangspunkt i FAO's juridiske veileder for jordskifte. Tid: kl. 12.15. Sted: Zoom. Per Kåre Sky innleder.

Onsdag 3. februar - Oslo kommunes ulovlighetsprosjekt i strandsonen, ved Seniorrådgiver Lena Cathrine Amdal og Økokrims erfaring med ulovlighetsoppfølging i domstolene, ved førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland. Tid: kl. 11.00 – 12.30. Sted: Urbygningen.

Onsdag 10. februar - Erfaringer som jordskiftelagdommer i lagmannsretten. Jordskiftelagdommer Liv Nergaard fra Hålogaland lagmannsrett orienterer. Tid: kl. 12.15. Sted: zoom.

 

Møter og arrangement i 2020:

Onsdag 2. desember - Felles webinar med Vestlandsk forskargruppe i eigedomshistorie. Oppmåling og kartlegging over og under jord på Kongsberg Sølvverk. Tid: Kl. 13.00. Foredragsholder: Forsker Bjørn Ivar Berg.

For de som vil forberede seg litt til seminaret ligger det en bokpresentasjon ute på Youtube. For de som jeg glipp av foredraget, men som alikevel ønsker å se det vil det bli gjort tilgjengelig på Vestlandsk forskargruppe i eigedomshistorie si hjemmeside. 

Torsdag 22. oktober - Seminar ved mastergradsstudent ved UiO Anja Storm-Johannessen. Domstolens adgang til å prøve nødvendigheten av tiltak utbygger forpliktes til å besørge eller bekoste i utbyggingsavtaler. Sted: Urbygningen lokale TBA, Tid: kl. 10.30 - 12.00. 

Fredag 9. oktober - Midtveisseminar Veronica Trygstad. Tema: Jordskifte og eiendomsregistrering. Opponent professor Sjur Kristoffer Dyrkolbotn, Høgskulen på Vestlandet. Sted: Zoom. Tid: 10.00 - 12.30.

Fredag 28. august  - Nasjonalt og internasjonalt jordskifteseminar (Utsatt inntil videre).

Tirsdag 30. juni - Oppstartsseminar Heidi Udnes. Tema: Tiltaksjordskifte. Sted: zoom, tid: kl. 10.00 - 12.30. Opponent førsteamanuensis Håvard Steinsholt. 

Fredag 12. juni - Anders Eika forsvarer sin Ph.D.-avhandling. Tid og sted: TBA. 

Onsdag 1. april - Prof.emr. Sverre Knutsen, BI. Tema: Finansielle kriser og eiendomsmarked. Sted: Juss-stua Ormen Lange. Tid: kl. 12.15 - 14.00. Avlyst

Onsdag 26. februar - Oppstartsseminar Cathrine Liss Hoddevik. Tema: Fordeling av planskapte verdier. Opponent jordskifterettsleder, ph.d. Erik Nord. Sted: Det Gule rommmet i Økonomibygningen og tidspunkt: kl. 12.15 - 15.00.

Tirsdag 25. februar - Oppstartsseminar Birgitte Akerhaugen. Tema: Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eiendomsforhold og registrering av grenser. Opponent førsteamanuensis ph.d. Sjur Kristoffer Dyrkolbotn, Høgskulen på Vestlandet. Sted: KA301 og tidspunkt: kl. 12.15 - 15.00.

Tirsdag 21. januar - Institutt for eiendom og juss og forskningsgruppene besøkte det Tekniske Universitetet i Munchen og The Chair og Land Management. Formålet var blant annet å se på mulighetene for forskningssamarbeid innenfor eiendomsfag og jordskifte.

____________________ 

Forskning og publisering ved Institutt for eiendom og juss:

Forskning registrert i Cristin 2020

____________________

Et viktig satsingsområde ved Institutt for eiendom og juss: 

Gjennomførte bokprosjekter og redigerte tidsskrifter

____________________

Nye artikler/ rapporter:

Stokstad, S., Hansen, G.S., Holth, F., Junker, E. og Winge, N. (2020). Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen. NIBR-rapport 2020:17.

Per Kåre Sky (2020). I: Magnar Forbord og Heidi Vinge (red.). Endret jordbruk - spredte arealer. Et ressurshefte fra forskningsprosjektet Landfrag. Ruralisrapport 6/20.

Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen (2020). Fra rettspraksis: Jordskiftelagdommerens kompetanse til å delta i behandlingen av overskjønn. Kart og Plan, Vol. 80(4), s. 277-282. [kommer]

Per Kåre Sky og Ane Margrethe Lyng (2020). Jordskifte og FN's bærekraftsmål. Kart og Plan, Vol. 80(4), s. 213-217. [kommer] 

Veronica Trygstad (2020). Matrikkelføring av saker for jordskifteretten. Kart og Plan, Vol. 80(4), s. 239-256. [kommer]

Terje Holsen (2020). A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning. European Planning Studies. [kommer]

Knut Boge (2020). Housing for people with special needs. Leder/ gjesteredaktør, Facilities. Vol. 38(9/10), s. 597-598.

Terje Holsen (2020). Utviklingsstrategier ved komplekse eiendomsforhold. Kart og Plan, Vol. 80(2), s. 68-86.

Karl Arne Utgård (2020). Retten til jakt og fiske i statsallmenningane. Tidsskrift for eiendomsrett, Årgang 16 (1), s. 6-56.

____________________

Debattinnlegg, kommentarer, kronikker og intervjuer:

November

25. november 2020, Per Kåre Sky. Motkultur i Nationen. Slik skal jordskifteretten bli mer effektiv.

11. november 2020, Fredrik Holth. Intervju i Vestnytt. Jusekspert støttar kommunen om turløypa på Lie.

Oktober

28. oktober 2020, Erling Dokk Holm. Kommentar i Aftenposten. Tog i trøbbel, by i trøbbel.

9. oktober 2020, Fredrik Holth, Intervju i Aftenbladet. Jussekspert mener kommunen må kreve at naustet rives.

7. oktober 2020, Erling Dokk Holm, Komentar i Aftenposten. Kjipe detaljer, dårlige fasader, omsorgsløse uterom og horrible byplangrep.

3. oktober 2020, Erling Dokk Holm, Kommentar i Aftenposten. Må boliger i Oslo være så dyrt som det er nå?

1. oktober 2020, Fredrik Holth, Intervju NRK Innlandet. Stopper hyttebygging i Lillehammer: - Grotesk syn, sier varaordfører.

September 

23. september 2020, Fredrik Holth, Intervju i VG. Ber om gjennomgang av tvang i vindkraft.

21. september 2020, Fredrik Holth, Kommentar i Rett24. "Det er departementets ansvar å informere om dette."

10. september 2020, Erling Dokk Holm, Intervju i Aftenposten. Lei av fjellturer? Her er ti skjulte opplevelser i norske byer.

Juli

29. juli 2020, Erling Dokk Holm, Kort sagt i Aftenposten. Astrup svarer ikke.

26. juli 2020, Gunnhild Storbekkrønning Solli. Intervju på Forskning.no. Grunnvatnet vårt - skatten heile Noreg har, men ingen ser.

21. juli 2020, Fredrik Holth, intervju i Østlandets Blad (papir). Skal vurdere om strendene er innmark (her nettavis).

21. juli 2020, Steinar Taubøll, debattinnlegg i Bergens Tidende. Staten må ta ansvar for tapene.

21. juli 2020, Fredrik Holth, Kort sagt i Aftenposten. "Problematisk lovtekst" i strandsonen.

12. juli 2020, Fredrik Holt, intervju på NRK. Nesten umerkelig blir dette tatt fra deg.

11. juli 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftenposten. Dyrt, sikkert og farvel til Erna Solberg?

9. juli 2020, Fredrik Holth, debattinnlegg i Varden. "Problemtisk lovtekst" i strandsonen. Fluer Vikre forstår ikke reglene.

8. juli 2020, Fredrik Holth, Dagsnytt 18 NRK. For enkelt å bygge i strandsonen. (mot slutten av sendingen)

6. juli 2020, Fredrik Holth, debattinnlegg i Aftenposten. Alvorlig systemsvikt i dispensasjonspraksis i strandsonen.

3. juli 2020, Fredrik Holth, intervju på NRK. Frykter naturens rettsvern svekkes.

Juni

29. juni 2020, Steinar Taubøll, intervju på NRK. Streken gjennom huset.

22. juni 2020, Ane Margrethe Lyng og Per Kåre Sky, debattinnlegg i Nationen. Bærekraftig jordskifte?

21. juni 2020, Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hansen, innlegg i Dagens næringsliv. Lokalt selvstyre for enhver pris?

17. juni 2020, Sæmund Stokstad, intervju på NRK. 28 hjem jevnet med jorda. Alt kan være forgjeves.

17. juni 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftenposten. Folkets bibliotek.

15. juni 2020, Karl Arne Utgård og Fredrik Holth, intervjuet i Nationen. Ny dom kan bremse nabokrangler om trær.

8. juni 2020, Karl Arne Utgård og Fredrik Holth, intervju på forskning.no. Ny dom kan bremse nabokrangler om trær.

6. juni 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftensposten. Bygge landet eller tømme kassen?

Mai

20. mai 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftenposten. En urban velsignelse.

8. mai 2020, Sølve Bærug og Karl Arne Utgård, kommentar i spalten "Fra rettspraksis" i Kart og Plan. Skeidar - kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon.

April

26. april 2020, Per Kåre Sky og Helén Elisabeth Elvestad, kronikk i Nationen. Jordskifteretten er viktig for en mer effektiv utnyttelse av utmarka.

25. april 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftenposten. Hvis vi alle er turister, hva er det som venter oss nå? (bak betalingsmur).

21. april 2020, Fredrik Holth har en kommentar i Rett24 om at "Tilliten til forvaltningen er betinget av at det skjer en kontroll".

Mars

25. mars 2020, Per Kåre Sky har et debattinnlegg i Østlands Posten om "Jordsbruksareal under press" (bak betalingsmur).

20.mars 2020, Erling Dokk Holm har en kommentar i Aftenposten om "Når byen er tom, er den ikke by mer".

20. mars 2020, Sølve Bærug har et innlegg i Dagens Næringsliv om "Fullt vederlag" ulikt i jus og økonomi.

13. mars 2020, Erling Dokk Holm, debattinnlegg i Aftenposten om at "Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred".

 ___________________

Faste medlemmer i forskningsgruppene:

Birgitte Akerhaugen
 (Registrering i Cristin)

Lars Baklund (Registrering i Cristin)

Einar Bergsholm (Registrering i Cristin)

Knut Boge (Registrering i Cristin)

Sølve Bærug (Registrering i Cristin)

Helén Elisabeth Elvestad (Registrering i Cristin) (Instituttleder)

Einar Hegstad (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsregistrering)

Cathrine Liss Hoddevik (Registrering i Cristin)

Erling Dokk Holm (Registrering i Cristin)

Terje Holsen (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsutvikling)

Fredrik Holth (Registrering i Cristin) (Kontaktperson plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Ingrid Wang Larsen (Registrering i Cristin)

Per Kåre Sky (Registrering i Cristin) (Kontaktperson jordskifte)

Håvard Steinsholt (Registrering i Cristin)

Gunnhild Storbekkrønning Solli (Registrering i Cristin

Steinar Taubøll (Registrering i Cristin)

Gunnar Tenge (Registrering i Cristin)

Veronica Trygstad (Registrering i Cristin)

Heidi Udnes (Registrering i Cristin)

 

Andre medlemmer:

Katrine Broch Hauge (Registrering i Cristin) (Førsteamanuensis på Institutt for sjørett, UiO og førsteamanuensis II på Institutt for eiendom og juss)

Sæmund Stokstad (Registrering i Cristin) (Jordskiftedommer i Indre Sogn og Ph.D-student)

Karen Eg Taraldrud (Registrering i Cristin) (Hovedstilling på Personal- og organisasjonsavdelinga på NMBU)

Karl Arne Utgård (gjesteforsker og tidligere høyesterettsdommer)

____________________

Internasjonal aktivitet:

Nordisk samarbeid med våre søsterinstitusjoner

Oversikt over internasjonale konferanser mv.

Centre for Land Tenure Studies (CLTS) på NMBU.

____________________

Instituttets satsingsområde i 2019 og 2020 er internasjonal publisering og presentasjon av paper.

Nedenfor følger en oversikt over paper og etter hvert artikler som blir publisert.

Foredrag / conference paper 2019/ 2020 (noen er tilgjengelig i fulltekst):

Terje Holsen: Regulatory law but discretionary practice - on certainty and flexibility in Norwegian detailes zoning plans. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. 17.-21. February 2020 at Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, Czechia.

Knut Boge: Ownership and lease of agricultural land vs. ownership and lease of commercial buildings. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. 17.-21. February 2020 at Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, Czechia.

Terje Holsen and Elin Børud: The urban planning split. The 9th International and Interdiscplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development (EALD). Land Use and Land Development in the Field of Tensions Between Environmental, Social and Economic Sustainability. Vytautas Magnus University Agriculture Academy, 5.-9. September 2019.

Terje Holsen: Between regulatory zoning and discretionary practice – current trends in Norwegian land-use planning practice. The 9th Nordic Planning Research Symposium, Track 4: Planning methods in practice – Planning methods and practices NMBU Campus Ås and Oscarsborg, Norway, 21.-23. August 2019.

Katrine Broch Hauge, Ingunn E. Myklebust and Martin Lund Iversen: Co-managing two areas for aquaculture consents in Norway. Can municipalities manage environmental impacts from the aquaculture industry? The 9th Nordic Planning Research Symposium, NMBU Campus Ås and Oscarsborg, Norway, 21.-23. August 2019.

Katrine Broch Hauge: Planning for aquaculture in an indigenous perspective. The 9th Nordic Planning Research Symposium, NMBU Campus Ås and Oscarsborg, Norway, 21.-23. August 2019.

Terje Holsen: A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. AESOP, Planning for transition, Track 14: Planning, Law and Property Right, Venice, 9.-13. July 2019.

Knut Boge and Line Bøe Skreosen: Changing the engine while driving – How a mature internal FM organization managed imposition of VAT neutrality. 27th EFMC/18th EuroFM Research Symposium i Dublin, 12.-14. June 2019.

Knut Boge, Rebecca Sjølingstad Olsen and Hanne Marit Vågen: When you must prioritize – Activity based working for students. 27th EFMC/18th EuroFM Research Symposium i Dublin, 12.-14. June 2019.

Helén Elisabeth Elvestad and Per Kåre Sky: Paper. Land consolidation, effects and rural development. RSA Annual Conference 2019 “Pushing regions beyond their borders.” Santiago de Compostela, 5.-7. June 2019. Book of abstracts.

Veronica Trygstad: The Land Consolidation Act is challenging the Cadastre as a national shared component. The point of intersection between the Cadastre Act and the Land Consolidation Act. Singapore Land Authority, 9. April 2019.

Helén Elisabeth Elvestad: Negative Covenants in Densification Projects - Cadastral Challenges. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019. Fulltekst: Paper

Helén Elisabeth Elvestad and Per Kåre Sky: From Rural to Urban Land Consolidation - an Analysis of Recent Urban Cases Treated in the Norwegian Land Consolidation Court. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019. Fulltekst: Paper

Helén Elisabeth Elvestad and Terje Holsen: Negative covenants and planning law - the case of suburban densification in Oslo, Norway. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City” 18.-22. February 2019 at Texas A&M University in College Station, TX, USA.

Helén Elisabeth Elvestad and Per Kåre Sky: From rural to urban land consolidation - An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City” 18.-22. February 2019 at Texas A&M University in College Station, TX, USA.

____________________

Artikler og fulltekst paper som er publisert/ under publisering i 2020:

Holsen, T. (2020). A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning. European Planning Studies. [Forthcoming]

Boge, K. (2020). Housing for people with special needs. Leder/ gjesteredaktør, Facilities. Vol. 38(9/10), s. 597-598.

Elvestad, H.E. and Holsen, T. (2020). Negative covenants and real-estate developers’ modus operandi: the case of suburban densification in Oslo, Norway. Town Planning Review, Vol. 91(3), 325-342.

Elvestad, H.E. and Sky, P.K. (2020). Leasing of farmland and land consolidation. FIG Peer Review Journal.

Sky, P.K. and Elvestad, H.E. (2020). Land consolidation - an emotional process for the parties involved. In: Sante. I.R. (Ed.).  Land management. Transferring valuable knowledge to future generations. University of Santiago de Compostela. [Forthcoming]

 

Artikler og fulltekst paper som er publisert i 2019: 

Holsen, T. (2019). A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. AESOP, Planning for transition, Track 14: Planning, Law and Property Right, Venice, 9.-13. July 2019.

Eika, A. (2019). Urban development and cooperation games. Journal of Property Research, Vol. 36(3), 291-311.

Li, K., Dethier, P., Eika, A., Samsura, D.A.A., van der Krabben, E., Nordahl, B. and Halleux, J-L. (2019). Measuring and comparing planning cultures: risk, trust and co-operative attitudes in exeperimental games. European Planning Studies, Vol. 27, 1-21.

Elvestad, H.E. and Sky, P.K. (2019). Effects of Land Consolidation in NorwayNordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Vol. 14:1, 64-78.

Elvestad, H.E. (2019): Negative Covenants in Densification Projects - Cadastral Challenges. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019.

Elvestad, H.E. and Sky, P.K. (2019): From Rural to Urban Land Consolidation - an Analysis of Recent Urban Cases Treated in the Norwegian Land Consolidation Court. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019.
____________________

Arkiv:

Forskning registrert i Cristin 2019 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2018 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2017 (Institutt for eiendom og juss)

 

Aktiviteter i forskergruppen 2019 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2018 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2017 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. august 2019 - 10:12 - Updated 2. desember 2020 - 16:05