Forskning
Forskningsgrupper

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

  • NMBU campus
    Foto
    Gisle Bjørneby @ NMBU

Det er to aktive forskningsgrupper på instituttet: Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon.

 

 

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. 

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen grunnerverv og ekspropriasjon, samt de sidene ved plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

____________________

Forskning og publisering ved Institutt for eiendom og juss:

Forskning registrert i Cristin 2020

Debattinnlegg, kommentarer og kronikker:

Mai

20. mai 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftenposten. En urban velsignelse.

8. mai 2020, Sølve Bærug og Karl Arne Utgård, kommentar i spalten "Fra rettspraksis" i Kart og Plan. Skeidar - kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon.

April

26. april 2020, Per Kåre Sky og Helén Elisabeth Elvestad, kronikk i Nationen. Jordskifteretten er viktig for en mer effektiv utnyttelse av utmarka.

25. april 2020, Erling Dokk Holm, kommentar i Aftenposten. Hvis vi alle er turister, hva er det som venter oss nå? (bak betalingsmur).

21. april 2020, Fredrik Holth har en kommentar i Rett24 om at "Tilliten til forvaltningen er betinget av at det skjer en kontroll".

Mars

25. mars 2020, Per Kåre Sky har et debattinnlegg i Østlands Posten om "Jordsbruksareal under press" (bak betalingsmur).

20.mars 2020, Erling Dokk Holm har en kommentar i Aftenposten om "Når byen er tom, er den ikke by mer".

20. mars 2020, Sølve Bærug har et innlegg i Dagens Næringsliv om "Fullt vederlag" ulikt i jus og økonomi.

13. mars 2020, Erling Dokk Holm, debattinnlegg i Aftenposten om at "Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred".

____________________

Pågående forskningsprosjekt hvor Institutt for eiendom og juss bidrar:

LANDFRAG - Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konskvenser og tiltak. 

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet

____________________

Gjennomførte bokprosjekter

____________________

Møter og arrangement i 2020:

Tirsdag 21. januar - Institutt for eiendom og juss og forskningsgruppene besøkte det Tekniske Universitetet i Munchen og The Chair og Land Management. Formålet var blant annet å se på mulighetene for forskningssamarbeid innenfor eiendomsfag og jordskifte.

Tirsdag 25. februar - Oppstartsseminar Birgitte Akerhaugen. Tema: Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eiendomsforhold og registrering av grenser. Opponent førsteamanuensis ph.d. Sjur Kristoffer Dyrkolbotn, Høgskulen på Vestlandet. Sted: KA301 og tidspunkt: kl. 12.15 - 15.00.

Onsdag 26. februar - Oppstartsseminar Cathrine Liss Hoddevik. Tema: Fordeling av planskapte verdier. Opponent jordskifterettsleder, ph.d. Erik Nord. Sted: Det Gule rommmet i Økonomibygningen og tidspunkt: kl. 12.15 - 15.00.

Onsdag 1. april - Prof.emr. Sverre Knutsen, BI. Tema: Finansielle kriser og eiendomsmarked. Sted: Juss-stua Ormen Lange. Tid: kl. 12.15 - 14.00. Avlyst

Fredag 12. juni - Anders Eika forsvarer sin Ph.D.-avhandling. Tid og sted: TBA.

Fredag 28. august  - Nasjonalt og internasjonalt jordskifteseminar (Utsatt inntil videre).

____________________

Faste medlemmer i forskningsgruppene:

Birgitte Akerhaugen
 (Registrering i Cristin)

Lars Baklund (Registrering i Cristin)

Einar Bergsholm (Registrering i Cristin)

Knut Boge (Registrering i Cristin)

Sølve Bærug (Registrering i Cristin)

Helén Elisabeth Elvestad (Registrering i Cristin) (Instituttleder)

Einar Hegstad (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsregistrering)

Cathrine Liss Hoddevik (Registrering i Cristin)

Erling Dokk Holm (Registrering i Cristin)

Terje Holsen (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsutvikling)

Fredrik Holth (Registrering i Cristin) (Kontaktperson plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Ingrid Wang Larsen (Registrering i Cristin)

Per Kåre Sky (Registrering i Cristin) (Kontaktperson jordskifte)

Håvard Steinsholt (Registrering i Cristin)

Gunnhild Storbekkrønning Solli (Registrering i Cristin) (Begynner 4. august 2020)

Steinar Taubøll (Registrering i Cristin)

Gunnar Tenge (Registrering i Cristin)

Veronica Trygstad (Registrering i Cristin)

Heidi Udnes (Registrering i Cristin)

 

Andre medlemmer:

Katrine Broch Hauge (Registrering i Cristin) (Førsteamanuensis på Institutt for sjørett, UiO og førsteamanuensis II på Institutt for eiendom og juss)

Sæmund Stokstad (Registrering i Cristin) (Jordskiftedommer i Indre Sogn og Ph.D-student)

Karen Eg Taraldrud (Registrering i Cristin) (Hovedstilling på Personal- og organisasjonsavdelinga på NMBU)

Karl Arne Utgård (gjesteforsker og tidligere høyesterettsdommer)

____________________

Internasjonal aktivitet:

Nordisk samarbeid med våre søsterinstitusjoner

Oversikt over internasjonale konferanser mv.

Centre for Land Tenure Studies (CLTS) på NMBU.

____________________

Instituttets satsingsområde i 2019 og 2020 er internasjonal publisering og presentasjon av paper.

Nedenfor følger en oversikt over paper og etter hvert artikler som blir publisert.

Foredrag / conference paper 2019/ 2020 (noen er tilgjengelig i fulltekst):

Terje Holsen: Regulatory law but discretionary practice - on certainty and flexibility in Norwegian detailes zoning plans. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. 17.-21. February 2020 at Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, Czechia.

Knut Boge: Ownership and lease of agricultural land vs. ownership and lease of commercial buildings. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. 17.-21. February 2020 at Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, Czechia.

Terje Holsen and Elin Børud: The urban planning split. The 9th International and Interdiscplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development (EALD). Land Use and Land Development in the Field of Tensions Between Environmental, Social and Economic Sustainability. Vytautas Magnus University Agriculture Academy, 5.-9. September 2019.

Terje Holsen: Between regulatory zoning and discretionary practice – current trends in Norwegian land-use planning practice. The 9th Nordic Planning Research Symposium, Track 4: Planning methods in practice – Planning methods and practices NMBU Campus Ås and Oscarsborg, Norway, 21.-23. August 2019.

Katrine Broch Hauge, Ingunn E. Myklebust and Martin Lund Iversen: Co-managing two areas for aquaculture consents in Norway. Can municipalities manage environmental impacts from the aquaculture industry? The 9th Nordic Planning Research Symposium, NMBU Campus Ås and Oscarsborg, Norway, 21.-23. August 2019.

Katrine Broch Hauge: Planning for aquaculture in an indigenous perspective. The 9th Nordic Planning Research Symposium, NMBU Campus Ås and Oscarsborg, Norway, 21.-23. August 2019.

Terje Holsen: A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. AESOP, Planning for transition, Track 14: Planning, Law and Property Right, Venice, 9.-13. July 2019.

Knut Boge and Line Bøe Skreosen: Changing the engine while driving – How a mature internal FM organization managed imposition of VAT neutrality. 27th EFMC/18th EuroFM Research Symposium i Dublin, 12.-14. June 2019.

Knut Boge, Rebecca Sjølingstad Olsen and Hanne Marit Vågen: When you must prioritize – Activity based working for students. 27th EFMC/18th EuroFM Research Symposium i Dublin, 12.-14. June 2019.

Helén Elisabeth Elvestad and Per Kåre Sky: Paper. Land consolidation, effects and rural development. RSA Annual Conference 2019 “Pushing regions beyond their borders.” Santiago de Compostela, 5.-7. June 2019. Book of abstracts.

Veronica Trygstad: The Land Consolidation Act is challenging the Cadastre as a national shared component. The point of intersection between the Cadastre Act and the Land Consolidation Act. Singapore Land Authority, 9. April 2019.

Helén Elisabeth Elvestad: Negative Covenants in Densification Projects - Cadastral Challenges. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019. Fulltekst: Paper

Helén Elisabeth Elvestad and Per Kåre Sky: From Rural to Urban Land Consolidation - an Analysis of Recent Urban Cases Treated in the Norwegian Land Consolidation Court. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019. Fulltekst: Paper

Helén Elisabeth Elvestad and Terje Holsen: Negative covenants and planning law - the case of suburban densification in Oslo, Norway. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City” 18.-22. February 2019 at Texas A&M University in College Station, TX, USA.

Helén Elisabeth Elvestad and Per Kåre Sky: From rural to urban land consolidation - An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City” 18.-22. February 2019 at Texas A&M University in College Station, TX, USA.

____________________

Artikler og fulltekst paper som er publisert/ under publisering i 2020:

Elvestad, H.E. and Holsen, T. (2020). Negative covenants and real-estate developers’ modus operandi: the case of suburban densification in Oslo, Norway. Town Planning Review, Vol. 91(3), 325-342.

Elvestad, H.E. and Sky, P.K. (2020). Leasing of farmland and land consolidation. FIG Peer Review Journal.

Sky, P.K. and Elvestad, H.E. (2020). Land consolidation - an emotional process for the parties involved. In: Sante. I.R. (Ed.).  Land management. Transferring valuable knowledge to future generations. University of Santiago de Compostela. [Forthcoming]

 

Artikler og fulltekst paper som er publisert i 2019: 

Holsen, T. (2019). A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. AESOP, Planning for transition, Track 14: Planning, Law and Property Right, Venice, 9.-13. July 2019.

Eika, A. (2019). Urban development and cooperation games. Journal of Property Research, Vol. 36(3), 291-311.

Li, K., Dethier, P., Eika, A., Samsura, D.A.A., van der Krabben, E., Nordahl, B. and Halleux, J-L. (2019). Measuring and comparing planning cultures: risk, trust and co-operative attitudes in exeperimental games. European Planning Studies, Vol. 27, 1-21.

Elvestad, H.E. and Sky, P.K. (2019). Effects of Land Consolidation in NorwayNordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Vol. 14:1, 64-78.

Elvestad, H.E. (2019): Negative Covenants in Densification Projects - Cadastral Challenges. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019.

Elvestad, H.E. and Sky, P.K. (2019): From Rural to Urban Land Consolidation - an Analysis of Recent Urban Cases Treated in the Norwegian Land Consolidation Court. FIG, Working week, Hanoi, 22.-26. April 2019.
____________________

Arkiv:

Forskning registrert i Cristin 2019 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2018 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2017 (Institutt for eiendom og juss)

 

Aktiviteter i forskergruppen 2019 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2018 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2017 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. august 2019 - 10:12 - Updated 24. mai 2020 - 9:08