Forskning
Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Norges landskapslaboratorium NMBU

Norges landskapslaboratorium NMBU

På Norges landskapslaboratorium NMBU forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte.

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Virtual Reality is an emerging technology that is extremely useful for research, education, planning and design purposes as well as demonstration for the public. 

Urban Sustainability

Urban Sustainability

Gruppen jobber med forskning på hvordan de sosiale og økonomiske effektene av bærekraftig utvikling har på by- og regionutvikling. Gruppens side er på engelsk.

Rights, Accountability and Power in Development

Rights, Accountability and Power in Development

The Rights, Accountability and Power in Development (RAPID) cluster works to further Noragric’s considerable experience in the fields of rights & power in development.

Environmental Governance

Environmental Governance

The Environmental Governance (ENGOV) cluster is a composite research group with members from backgrounds in both social (e.g. economics, anthropology) and natural (e.g. biology, ecology) sciences, based at Noragric. The group enjoys a substantial international network of collaborating partners.

Conflict, Human Security and Development

Conflict, Human Security and Development

The Conflict, Human Security and Development (CHSD) cluster focuses on the links between conflict, human security and development, with a particular emphasis on development processes in post-conflict and post-disaster contexts. 

Urban and Planning Philosophy

Urban and Planning Philosophy

A place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.

Climate Change, Agriculture and Development

Climate Change, Agriculture and Development

The Climate Change, Agriculture and Development (CC-AD) cluster conducts research on agri-food systems across the global and local scale. 

History and Theory of Landscape Architecture

History and Theory of Landscape Architecture

Maintaining the School of Landscape Architecture's excellence in education and research using ongoing review, investigation and intellectual deliberations about the type of theory we use to address the particularities of the challenges landscape architecture faces today.

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for landskapsplanlegging innen grunnerverv og ekspropriasjon samt de sidene av plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Territorialisering og metoder i planlegging

Territorialisering og metoder i planlegging

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk.

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. Vi har et tett samarbeid med forskningsgruppen for plan, grunnerverv og ekspropriasjon.

Centre for Landscape Democracy (CLaD)

Centre for Landscape Democracy (CLaD)

The Centre for Landscape Democracy (CLaD) is a cross-disciplinary, international centre for the creation and dissemination of scientific knowledge, creative interpretations and innovative solutions within the theme of Landscape Democracy.