Forskning
Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Norges landskapslaboratorium NMBU

Norges landskapslaboratorium NMBU

På Norges landskapslaboratorium NMBU forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte.

Urban Sustainability

Urban Sustainability

The group researches sustainability-relevant impacts of the spatial development and planning of cities and urban regions (e.g. consequences in terms of greenhouse gas emissions, biodiversity, soil for food production, health, social equity, livability).

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Welcome to the Virtual Reality Lab (VR-Lab)

Virtual Reality is an emerging technology that is extremely useful for research, education, planning and design purposes as well as demonstration for the public. 

Rights, Accountability and Power in Development

Rights, Accountability and Power in Development

The Rights, Accountability and Power in Development (RAPID) cluster works to further Noragric’s considerable experience in the fields of rights & power in development.

Environmental Governance

Environmental Governance

The Environmental Governance (ENGOV) cluster is a composite research group with members from backgrounds in both social (e.g. economics, anthropology) and natural (e.g. biology, ecology) sciences, based at Noragric. The group enjoys a substantial international network of collaborating partners.

Conflict, Human Security and Development

Conflict, Human Security and Development

The Conflict, Human Security and Development (CHSD) cluster focuses on the links between conflict, human security and development, with a particular emphasis on development processes in post-conflict and post-disaster contexts. 

Urban and Planning Philosophy

Urban and Planning Philosophy

A place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.

Climate Change, Agriculture and Development

Climate Change, Agriculture and Development

The Climate Change, Agriculture and Development (CC-AD) cluster conducts research on agri-food systems across the global and local scale. 

History and Theory of Landscape Architecture

History and Theory of Landscape Architecture

Maintaining the School of Landscape Architecture's excellence in education and research using ongoing review, investigation and intellectual deliberations about the type of theory we use to address the particularities of the challenges landscape architecture faces today.

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk. 

TMP English website 

 

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Det er to aktive forskningsgrupper på instituttet: Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon. I tillegg har vi 5 Phd-studenter.

 

 

Centre for Landscape Democracy (CLaD)

Centre for Landscape Democracy (CLaD)

The Centre for Landscape Democracy (CLaD) is a cross-disciplinary, international centre for the creation and dissemination of scientific knowledge, creative interpretations and innovative solutions within the theme of Landscape Democracy.