Stiftelse av NORNESK – Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer

Ruth Kjærsti Raanaas og Emma Charlott A. Nordbø ved The Centre for Evidence-Based Public Health deltok som representanter fra NMBU.

Vi kan med glede opplyse om at NORNESK – Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer ble stiftet den 7. februar 2019. Følgende organisasjoner er representert i nettverket: Høgskulen på Vestlandet (HVL), Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo Metropolitan University (OsloMet), Høgskolen i Østfold (HiØ), Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Stavanger (UiS), Norges arktiske universitet (UiT) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

NORNESK vil blant annet fremme økt bruk av systematiske kunnskapsoppsummeringer for å styrke kvalitet i forskning, utdanning, praksis og politikkutforming.

Published 20. February 2019 - 11:18 - Updated 20. February 2019 - 11:18