Forskergruppe 2017

Gjennomførte arrangement / møter i 2017:

Tirsdag 2. mai - Jordskifte og eiendomsutvikling i Ås. Innledning ved førsteamanuensis Terje Holsen

Onsdag 14. juni. Effects of land consolidation in Cyprus. Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad presenterer og forsvarer masteroppgaven i eiendom og juss. kl. 15.00 - 15.45 i U328. Åpent arrangement. 

Torsdag 15. juni. Fordeling av netto planskapt verdiøkning med utgangspunkt i Kilen Syd (behandlet av Vestfold jordskifterett). Advokat Olav Nygaard innleder. Fellesarrangement med forskningsgruppe plan, grunnerverv og ekspropriasjon.

Torsdag 22. juni og fredag 23. juni. Mastergradsstudentene på Institutt for eiendom og juss presenterer og forsvarer masteroppgavene. Åpent arrangement. Program.

Fredag 15. september – Lansering av boka: Hans Sevatdal, Eigedomshistorie : Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida, som er gitt ut på Universitetsforlaget. Arrangementet er i samarbeid med Tekna Samfunnsutviklerne og vil foregå på Ås (NMBU). Se bokanmeldelse i Morgenbladet 19. januar 2018.

Mandag 18. desember - Utgivelse av temanummer i Kart og Plan - Erfaringer med ny jordskiftelov.

 

Bøker og tidsskrifter i 2017:

Fredrik Holth og Per Kåre Sky (2017). Fordeling av planskapt netto verdiøkning - noen refleksjoner. Kart og Plan, Vol. 77(4), s. 300-313.

Terje Holsen (2017). Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og plangjennomføring. Kart og Plan, Vol. 77(3), s. 237-249. 

Hans Sevatdal † og Leikny Gammelmo (2017). Gir Praktisering av matrikkelloven en bedre matrikkel? Kart og Plan, Vol. 77(2), s. 132-139.

Sølve Bærug (2017). Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the "Legally Permissible". FIG Working Week 2017.

Leikny Gammelmo (2017). Land Registration Systems. –Their Role in Modern Society. In: Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies, edited by Hepperle, E., Dixon-Gough, R., Mansberger, R., Paulsson, J., Hernik, J. and Kalbro, T. s. 25-37. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich: European Academy of Land use and Development (EALD).

Leikny Gammelmo (2017). Should People Trust Information From The Cadastre? - The Case Of Public Administrative Usage In Norway. FIG Working Week 2017.

Holsen, Terje, Øystein Ringen Kristoffersen og Bjørg Totland (2017). Ledelse av eiendomsorganisasjoner. Kart og Plan, Vol. 77(1), s. 43–50.

Nina Cathrine Noss og Per Kåre Sky (2017). Rettens kontroll av om de materielle vilkårene for jordskiftesak og/eller skjønn er til stede. Tidsskrift for eiendomsrett, Årgang 13, nr. 1, Oslo: Universitetsforlaget, s. 71-88.

Hans Sevatdal, Per Kåre Sky (red.) og Erling Berge (red.) (2017). Eigedomshistorie : Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida, Oslo: Universitetsforlaget.

Håvard Steinsholt (2017). Allemannsrettar. I Sevatdal, H., Sky, P.K. (red.) og Berge, E. (red.) (2017). Eigedomshistorie : Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida, s. 363-373, Oslo: Universitetsforlaget.

Håvard Steinsholt (2017). Oreigning. I Sevatdal, H., Sky, P.K. (red.) og Berge, E. (red.) (2017). Eigedomshistorie : Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida, s. 374-382, Oslo: Universitetsforlaget.

Helén Elisabeth Elvestad (2017). Strøksservitutter i fortettingsprosjekter. Tidsskrift for eiendomsrett, Årgang 13, nr. 2, Oslo: Universitetsforlaget, s. 172-205.

Helén Elisabeth Elvestad (2017). Håndtering av konflikt mellom strøksservitutter og reguleringsplan i Sverige og Danmark - overføingsverdi til Norge? Kart og Plan, Vol. 77(4), s. 333–346.

   

Kronikker / debatt / leder i 2017:

Per Kåre Sky (2017). Erfaringer med ny jordskiftelov. Kart og Plan, Vol. 77(4), s. 268.

Erling Berge, Einar Bergsholm, Sølve Bærug, Katrine Broch Hauge, Fredrik Holth, Sæmund Stokstad og Per Kåre Sky (2017). Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen, 24. august 2017, s. 19. (Forskningsgruppe for plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Per Kåre Sky (2017). Eiendomskaos på Kypros. Klassekampen, 5. juli 2017, s. 18-19.

Terje Holsen og Per Kåre Sky (2017). Hvem skal tjene på byutviklingen? Tønsberg Blad, 9. juni 2017.

Terje Holsen og Per Kåre Sky (2017). Eiendomsutvikling, jordskifte og det grønne skiftet. Estate, 18 mai 2017.

Leikny Gammelmo (2017). Hvem skal måle tomta di? Tekna, 28. februar 2017

 

Foredrag i 2017:

Terje Holsen: Når bør kommunen tenke utbyggingsavtale? Utbyggingsavtaler og det kommunale plan- og byggesakssystemet, Porsgrunn kommune, 31. oktober 2017

Terje Holsen: Hvorfor - og hvordan - kan utbyggingsavtaler være et godt verktøy for kommunen?, Porsgrunn kommune, 31. oktober 2017

Terje Holsen: Hva er en utbyggingsavtale? Særlig om avtalenes plass i det kommunale plansystemet, Porsgrunn kommune, 31. oktober 2017

Per Kåre Sky: Urbant jordskifte eller jordskifte i urbane områder? ByBo Bergen, 9. oktober 2017.

Leikny Gammelmo: Kvalitetsheving av matrikkelen. Muligheter og utfordringer for kommunen, Geoforum Rogaland, Temadag om eiendom. 27. september 2017.

Leikny Gammelmo: Fast eiendom i endring. Foredrag på Kartverkets matrikkelsamling 19. september 2017.

Einar Hegstad: Eiendomsregistrering i et historisk perspektiv. Seminar i eiendomshistorie, Tekna Samfunnsutviklerne, Ås 15. september 2017.

Håvard Steinsholt: Oreigning. Seminar i eiendomshistorie, Tekna Samfunnsutviklerne, Ås 15. september 2017.

Per Kåre Sky: De gamle utskiftningsdokumentene. Seminar i eiendomshistorie, Tekna Samfunnsutviklerne, Ås 15. september 2017.

Terje Holsen: Urbant jordskifte og eiendomsdannelse som grunnlag for eiendomsutvikling, Eiendomsuka, Senter for eiendomsfag, 7. september 2017

Per Kåre Sky: Hvilken nytte har vi av de gamle utskiftningsdokumenta i dag? Seminar i eiendomshistorie, Tekna Samfunnsutviklerne, Bergen 7. september 2017.

Terje Holsen: Hvordan lese plankart, Eiendomsuka, Senter for eiendomsfag, Oslo 4. september 2017

Terje Holsen: Det grønne skiftet - byutvikling, eiendomsutvikling og eiendomsinformasjon. Matrikkeldagene 2017, Fornebu 12. juni 2017.

Per Kåre Sky: Om eiendom, arealoppstykking og endringer, Oppstartskonferanse LANDFRAG, Norsk senter for bygdeforskning, Stjørdal, 7. juni 2017.

Sølve Bærug: Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the “Legally Permissible”, FIG Working week, 1. juni 2017.

Sølve Bærug: Verdsetting av næringseiendom, med fokus på stripeerverv og parkering. Fagdag grunnerverv næringseiendom, Statens vegvesen, region sør. 16. mars 2017.

Katrine Broch Hauge: Kompetansen jordskifteretten har til å etablere lag. Om grensene for kva lag som kan stiftast, og korleis jordskifteretten kan bruke vedtektene til å sikra eigedomsvernet til deltakarane. JUS-kurs 10. februar 2017

Per Kåre Sky: Land consolidation in Norway. Faglig møte med Kosovo Property Comparison and Verification Agency (KPCVA) og Kosovo Cadastral Agency (KCA) 24. februar 2017.

 

I nyhetene eller annen informasjonsvirksomhet i 2017:

Einar Hegstad: Frå student til jordskiftedommar på eit par tre dagar. Rett på sak, nr. 4. s. 32-33.

Leikny Gammelmo og Einar Hegstad: Norske spøkelseshus skaper eiendomskrøll. Rett på sak, nr. 3/2017, s. 46-47.

Leikny Gammelmo og Einar Hegstad: Norske spøkelseshus skaper eiendomskrøll. Forskning.no, 19. september 2017

Published 26. February 2019 - 8:25 - Updated 26. February 2019 - 8:25