Les om studentprosjektene i strategisk landskapsplanlegging

Årets kurs ble lagt til Hardanger/Sunnhordland med Folgefonna som sentralt og sammenbindende landskapselement mellom kommunene  Jondal, Ullensvang, Odda og Kvinnherad.

Valget var begrunnet av flere forhold;

  • Området utgjør et svært variert og karaktersterkt landskap med store variasjoner i natur- og kulturforhold, aktive lokalsamfunn og er et høyt profilert internasjonalt reiselivsmål
  • Hardanger/ Folgefonnområdet er ett av tre studieområder i BIOTOUR- prosjektet, og vi ønsker å skape synergi mellom forskning og undervisning.
  • Kommunene Jondal, Ullensvang og Odda ble slått saman til nye Ullensvang kommune fra 1. januar 2020

Studentene i masterkurset arbeidet i fire grupper, med hvert sitt tematiske og geografiske utgangspunkt:

  1. Innfallsporter til Folgefonna
  2. Odda – Vikebygd – Aga
  3. Jondal – Herand
  4. Rosendal- Mauranger

Kurset ble avsluttet i desember 2019, og gruppeoppgavene er her satt sammen til en felles rapport med introduksjon fra kursansvarlige lærere.

Vi vil takke for god motttakelse og oppfølging fra de berørte kommunene, og til alle som velvillig stilte opp for studentene med sin kunnskap, sitt engasjement for lokalsamfunnet og framtiden.

 

Published 28. januar 2020 - 13:21 - Updated 20. February 2020 - 11:37