Panelsamtale: Reiseliv og stedsutvikling - to sider av samme sak?

Program

Kl. 17.00 - 17.45: Innledere

 

Tilbakeblikk og dagens trender: naturbasert reiseliv i Norge, m/Peter Fredman, professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Fredman har 25 års erfaring fra forskning på friluftsliv og naturbasert reiseliv i Norden. Han er også leder for NMBUs BIOTOUR-prosjekt som analyserer nøkkelbetingelser for verdiskapning i naturbasert reiseliv i Norge. For å gi oss en forståelse for dagens situasjon i norsk reiseliv, vil han ta oss med gjennom utviklingen av naturbasert reiseliv og dagens trender i bransjen. Fredman vil også kommentere landskapsarkitektenes bidrag, blant annet med tanke på tilrettelegging. 

Hva skjedde da turistene oppdaget Trolltunga? m/Elisabeth W. Hauge, tidligere turistsjef i Odda kommune.
Trolltunga har på kort tid vokst frem som en populær destinasjon for svært mange turister. Det store antallet besøkende har medført utallige redningsaksjoner av utmattede turister som ikke hadde kunnskap eller informasjon om hvor krevende det kan være å besøke det populære reisemålet. Som turistsjef i Odda kommune har Hauge jobbet i mange år med framtidsrettet besøksforvalting og sikring av sårbar natur i områder med stor attraksjonskraft.

Landskapsarkitekturens rolle for integrert stedsutvikling og reiseliv, m/Thomas Haraldseid, PHD-student ved NMBU.
Naturbasert reiseliv berører også ulike lokalsamfunn og steder der det bor mennesker. I lys av dette ser Haraldseid behov for stedstilpasset kunnskap om hvordan reiseliv og lokal utvikling kan fungere sammen på en måte som bidrar til å skape attraktive steder med omtanke for innbyggere og besøkende. Han vil peke på landskapsarkitektenes muligheter til å innta viktige roller som integreringsaktører, som bidrar til å gi retning for både stedsbasert læring og kreativitet.

Hvordan sikre gode opplevelser for både besøkende og fastboende i Lofoten?, m/Åse Holte, tidligere student i landskapsarkitektur, NMBU.
Stadig flere turister tar turen til Lofoten, og antallet har økt betydelig det siste tiåret. Særlig bidrar utviklingen til økt press i områder med lite utviklet infrastruktur. Å legge til rette for en aktiv besøksforvaltning er derfor viktig, og er ett av målene i Nordland fylkeskommunes besøksforvaltningsprosjekt for reiselivsregion Lofoten. I masteroppgaven bidrar Holte med innspill i arbeidet med å sikre gode opplevelser for besøkende og fastboende på Vestvågøy, med vekt på den lokale landbruksnæringa. I innlegget, som er basert på oppgaven, presenterer Holte strategier for hvordan turismen i større grad kan komme landbruket som kulturlandskapsforvalter til gode. 

Kl. 17.45-18.00. PAUSE med kaffe og frukt

Kl. 18.15-19.00: Panelsamtale

I panelet:

Lasse Heimdal, generalsektretær i Norsk friluftsliv
Elisabeth W. Hauge, tidligere turistsjef i Odda kommune
Morten Clemetsen, professor i landskapsarkitektur, NMBU

Ordstyrer: Maren Hersleth Holsen

 

 

Published 8. oktober 2019 - 9:37 - Updated 16. oktober 2019 - 13:42