Velkommen til fagdag om folkehelse i byen

Målgruppen for fagdagen er ansatte i Oslo kommune og NMBU, stipendiater og studenter fra alle fagområder som arbeider med byutvikling. Det legges opp til en god fagdiskusjon med vekt på kunnskap, dialog og meningsutveksling etter en modell som kalles kafediskusjoner. 

Fagdagen finner sted 1. mars i Vitenparken (campus Ås, NMBU), Fredrik A. Dahls vei 8, 1430 Ås, 8.30 – 15.00. Arrangementet er gratis, og det blir servert lunsj.

Meld deg på her (NB. grunnet begrenset kapasitet for del 2 (kafédiskusjoner) er påmeldingen nå kun åpen for del 1). 

For del 2 prioriteres ansatte, stipendiater og studenter fra NMBU og Oslo kommune. Det er likevel mulig for andre å melde seg på venteliste for del 2. For del 1 gjøres ingen prioriteringer. 

Påmeldingsfrist er 25. februar. Det er et begrenset antall plasser.

Program for dagen

(Programmet kan også lastes ned i PDF)

Del 1 : Formiddagsforedrag og lunsj (kl. 08.30 - 12.40)

 

8.30-9.00: Registering og kaffe

9.00-9.15: Åpning og introduksjon 

9.15-10.00: Kine Halvorsen Thorén: Planlegging for nærtur. Resultater fra en nasjonal kartlegging

Mulighetene for å ta enkle fotturer i nærområdet er viktig for folkehelsen. Kommunene kan bidra på en langt bedre måte enn i dag ved å forbedre prosessene knyttet til planlegging og gjennomføring. Prosjektet NÆRTUR har tatt sikte på å undersøke hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider med kortreist friluftsliv. Presentasjonen legger vekt på kommunenes arbeid. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Kine Halvorsen Thorén er professor ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur.

10.00-10.15: Pause

10.15-10.30: Arne Bergsgard: Nærmiljø og folkehelse i Groruddalssatsingen 

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen. Det er et mål at alle steder skal oppleves som trygge, gode og inkluderende, og Plan- og bygningsetaten har vært særlig engasjert i styrking og utvikling av nærmiljøkvalitetene.  Som en del av arbeidet gjennomfører PBE et eget oppdrag som skal undersøke hvordan byplanleggingen kan understøtte en helsefremmende utvikling i utsatte områder.

Arne Bergsgard er enhetsleder i Groruddalsenheten i Plan- og bygningsetaten.

10.30-10.45: Harpa Stefansdottir: Hvor i byen bor de mest fysisk aktive?

Lenge har det vært en utbredt forståelse av at det er de som bor sentralt i byene som er mest fysisk aktive. Studien er den første som ser på all fysisk aktivitet samlet, i stedet for jobbreiser og fritidsaktiviteter hver for seg. Resultatene av en undersøkelse i Oslo og Stavangerområdet gjør at vi må tenke nytt om forskjellene på de som bor i sentrum og de som bor i forstedene.

Harpa Stefansdottir er førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging.

10.45-11.00: Marte Bulie og Sarah Jahangiry: Folkehelsearbeid fra et bydelperspektiv

Marte Bulie er folkehelsekoordinator og Sarah Jahangiry er programleder for nærmiljø og områdeløft i Bydel Alna, en av Groruddalsbydelene..

Bydelene i Groruddalen har gjennom Groruddalssatsingen tatt en viktig rolle som lokalsamfunnsutviklere, og folkehelsearbeidet er sentralt. Hvordan arbeider vi med folkehelse fra et bydelsperspektiv?

11.00-11.15: Pause

11.15-11.30: Emma Charlott Andersson Nordbø: Nærmiljøkvaliteter som fremmer barns deltakelse i aktiviteter

Helse skapes på alle dagliglivets arenaer, og nærmiljøet er et viktig sted for helsefremmende innsats. God planlegging og tilpasning av det fysiske miljøet kan styrke barns helse og velvære, men hvilke fysiske faktorer er av betydning? I prosjektet «Helsefremmende nærmiljø for barn» har vi undersøkt hvilke fysiske nærmiljøkvaliteter som fremmer barns deltakelse i aktiviteter.

Emma Charlott Andersson Nordbø er stipendiat ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for Folkehelse.

11.30-11.45: Marianne Aas: Oslo – en aldersvennlig by

Oslo er med i WHOs nettverk for aldersvennlige byer. En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig miljø som fremmer aktiv aldring, og Oslo jobber nå på tvers av ulike sektorer og etater i byen for å bli mer aldersvennlig. Å utvikle en by mer aldersmessig er i stor grad en oppgave for alle som i utgangspunktet jobber med byutvikling og arealplanlegging, men også gjennom samarbeid med andre sektorer i kommunen. Vi forteller om våre erfaringer med aldersvennlig medvirkning, hva som gir gode aldersvennlige møteplasser og hvordan vi gjennom planlegging og tilrettelegging av transport, gater og turområder kan legge til rette for aktiv aldring.

Marianne Aas jobber med sosial infrastruktur i Plan- og bygningsetaten i samarbeid med andre deler av Oslo kommune.

11.45-12.00: Mina Di Marino and Kostas Mouratidis: Need for private nature? Understanding the role of private green space in the context of urban densification in Norway

The compact city is considered the most environmentally sustainable option for urban form and public policy, but it can limit urban dwellers' access to Private Green Spaces (PGS). The study investigates the human’s need for PGS and the ways to cover such needs through housing design and planning practices from an interdisciplinary perspective of experts on urban and regional planning, landscape architecture, environmental psychology and public health.

Mina Di Marino er førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging. Kostas Mouratidis er forsker ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging.

12.00-12.40: Lunsj

Del 2: Kafédiskusjoner (les mer her) (kl. 12.40 - 14.45)

 

12.40-13.25: World Cafe 3x15 min

13.25-13.40: Pause

13.40-14.25: World Cafe 3x15 min

14.25-14.35: Pause

14.35-14.45: Avslutning 

 

Last ned programmet i PDF (programmet er oppdatert)

Published 8. February 2019 - 17:27 - Updated 25. February 2019 - 17:45