Feltarbeid i Trysil

En viktig bakgrunn for valg av Trysil var at kommunen er case i prosjektet BIOTOUR, noe som er en fin mulighet for å kople pågående forskning og undervisning.

Et godt valg av sted

Trysil viste seg å være et godt valg. Med gode reiselivsopplevelser, store produktive skogarealer, en rekke naturvernområder og viktige vassdrag, levende tettsteder og aktiv grendekultur, samt en rik og allsidig kulturarv var det mange aktuelle problemstillinger å ta tak i.

Studentene ble delt i åtte grupper, hver med en tematisk eller geografisk inngang til å utforske, analysere og utvikle mulighetsstudier som grunnlag for overordnede strategier som innspill til kommunens planarbeid.

Mange aktuelle problemstillinger

Tre av gruppene har tatt tak i Trysils sentrumsområder, knyttet til tettsted Innbygda og turistdestinasjonen Trysilfjellet/Fageråsen.

De andre fem gruppene jobbet med andre deler av kommunen, en med Trysilelva, en med de nord-østre delene med fokus på konseptet «Taiga-trail», en med Fulufjellet nasjonalpark og Ljørdalen, en med Vestre Trysil og Finnskogen, og en med fokus på en av Trysils levende grender, Landsjøåsen.

Verdt å lese

Resultatet ble en rekke interessante rapporter fra studentprosjektene, som virkelig er verdt å lese, særlig om du har et hjerte for Trysil.

Published 29. januar 2019 - 8:24 - Updated 31. januar 2019 - 10:58