Lyst til å studere et semester i Italia?

Free University of Bozen-Bolzano befinner seg helt nord i Italia, i regionen Trentino Alto-Adige. Som universitetets navn tilsier ligger universitetet og byen i et veiskille mellom det tyske og italienske språkområde. Bolzano (tysk: Bozen) ligger i Syd-Tirol og er kjent for vakker natur, alper og fantastiske naturopplevelser. Som et universitet i et språklig blandet område, vil et opphold her gi et spennende innsyn i det flerspråklige miljøet både gjennom studie og opphold. Universitetets trespråklighet, stor grad av internasjonalisering og flotte omgivelser har ført til at universitetet rangeres høyt på både nasjonale og internasjonale rankinger.

Om avtalen

Avtalen gjelder for Eiendom, By- og regionsplanlegging, internasjonale miljøstudier, utviklingssstudier, naturforvaltning, økologi og skogfag. Avtalen gjelder for masternivå. Studenter fra Eiendom og BYREG vil bli prioritert dersom flere søkere.Avtalen gjelder hovedsaklig Master in Environmental Management of Mountain areas, men det er også mulig å velge emner fra andre masterprogram ved Faculty of Science and Technology.

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner

Antall plasser

To studenter i ett semester

Undervisningspråk

Engelsk, Tysk og Italiensk

Semesterets varighet

Høstsemesteret: 30. September - 22. Februar

Vårsemesteret: 24. Februar - 19. Juli

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet
 

Published 10. januar 2019 - 12:37 - Updated 11. januar 2019 - 8:58