Student overbeviser Statsbygg om potensialet i fengslers uteområder

Masterstudent i landskapsarkitektur på NMBU, Pirjetta Elisabet Fagerli, gikk av med serien da Statsbygg kåret årets masteroppgave.

- Tematikken er nyskapende og aktuell og kandidaten overbeviser i at landskapets helbredende potensiale i norske fengsler ikke er utnyttet i dag, lyder dommen fra juryen. 

Basert på intervjuer, spørreundersøkelser og landskapsanalyser i kvinneavdelingen i Stavanger fengsel har Fagerli utarbeidet et, ifølge Statsbygg, nyskapende og eksperimentelt forsalg til uteområdene som rehabiliteringsmiljø.

- Også for andre norske fengsler er både faktadel, framgangsmåte og en stor del av programmet av relevans og med stor funksjonell verdi, heter det videre i juryens begrunnelse.

Juryen mener at Fagerli verken har redusert hagen til et dyrkingsareal, eller blomstrende estetikk, men en helhetlig del av et rehabiliteringsmiljø.

- At ikke utemiljøet i Stavanger fengsel leverer helbredende og rehabiliterende kvaliteter som naturlige utendørs omgivelser synes åpenbart. Kandidaten viser gjennom relativt enkle grep hvordan uteområdets rehabiliterende egenskaper kan forbedres – hvilke muligheter dette gir, og hvilke utfordringer som finnes.

Les mer om oppgaven på forskning.no: Innsatte i norske fengsler har knapt tilgang til planter og trær

Published 15. september 2018 - 9:50 - Updated 26. september 2018 - 14:37