Kan fylkeskommunen bidra til å skape bedre kvalitet i våre fysiske omgivelser?

Som stedsutvikler og rådgiver for arealplanlegging i Nordland fylkeskommune, og som mangeårig jurymedlem av «Statens pris for attraktiv by», har Heidi Ramsvik sett sin andel offentlige møteplasser og hvordan de har blitt til. Hun ser at, til tross for dyktige fagfolk, ambisiøse politikere og en engasjert lokalbefolkning, har vi et problem: utformingen av byer og steder blir ikke alltid så vellykket. Mange byer og tettsteder fremstår som rotete og tilfeldig utformet. Hvorfor skjer dette når vi er ofte er enige om hvilke gode kvaliteter vi ønsker oss?

Mange behov skal dekkes på ett sted

Heidi Ramsvik

Foto
privat
Det er mye som skal på plass når samfunnet skal bygge møteplasser for alle, som torg, kollektivknutepunkt og parker med gode forbindelser og mellomrom.  Det skal være både vakkert og brukbart, lett å oppsøke og finne fram til, aller helst til fots eller med sykkel. Materialvalg, lekeplasser, universell utforming, sykkelstativer og overvannshåndtering er bare noe av det man skal tenke på for at alle får det de trenger av et slikt område.

Nå skal Ramsvik i et doktorgradsprosjekt ved NMBU undersøke forutsetningene for å få til kvalitet i by- og tettstedsutforming. Hvordan vi kommer oss fra de teoretiske forventningene i politikken til kvalitet i praksis.

– Vi vil ha funksjonelle, velbyggede, vakre områder som er gode å bruke. Vi har kunnskapen, men ender ikke der allikevel, sa Ramsvik da hun nylig presenterte doktorgradsprosjektet sitt ved Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Inspirert av Leknes

Ramsvik har blant annet latt seg inspirere av tilbakemeldingene fra innbyggerne på Leknes i Lofoten. I forbindelse med at fylkeskommunen og kommunen sammen arrangerte et todagers byromseminar sist høst, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til innbyggerne hvor de ble bedt om å beskrive sentrumsområdet. I seminarrapporten kommer det fram at ord som rotete, stygt og uferdig ble brukt flittig. Men det er ikke sånn Leknesværingen vil at sentrum skal se ut. De ønsker seg mer grønt, flere parker, sykkelveier og møtesteder i sentrum. Så hvordan kunne det skje at det er blitt slik som det er i dag, på Leknes som i en rekke andre byer og tettsteder?

– Vi har jo både kunnskap og retningslinjer for hvordan man skal planlegge og bygge slike steder fra nasjonalt hold. I mange tilfeller har også kommunen selv utarbeidet retningslinjer for hvordan byer og tettsteder skal utformes. Jeg vil undersøke nærmere hvordan kunnskap og retningslinjer blir oppfattet og brukt ute i kommunene og se om det er mulig å tette gapet mellom politikk og teori, og det som skjer i praksis, sier Heidi Ramsvik.

Skal finne fylkeskommunens rolle

Hun skal også se hvordan fylkeskommunene kan brukes i jakten på kvalitet i det offentlige rom. Kan fylkeskommunen få noen flere verktøy i verktøykassen? Hvilken rolle har fylkeskommunen i dag og hvilket potensial er det for å styrke denne rollen? Avhandlingen blir nemlig skrevet i samarbeid med arbeidsgiver Nordland fylkeskommune med støtte fra Norges forskningsråd program for Offentlig sektor PhD.

– Det blir interessant å se nærmere på hvilke rolle fylkeskommunen kan og bør spille. Er de kun en videreformidler av nasjonal politikk som kan veilede kommunene i hvordan de skal følge regelverket eller skal fylkeskommunen være en selvstendig politisk aktør, spør Ramsvik. For å finne ut av dette, er det viktig å undersøke hvordan det foregår i dag. Jeg har jobbet med by- og stedsutvikling i Nordland siden 2008 og vet om mange jeg kan spørre om deres synspunkter og erfaringer, både nasjonalt og lokalt, så nå er det bare å komme i gang.

Published 9. mai 2018 - 9:39 - Updated 20. juli 2021 - 12:07