Er du student på utkikk etter et spennende tema for masteroppgaven?

Kristiansand, Songdalen og Søgne står ovenfor en ny og spennende utfordring: de skal skape nysgjerrighet, engasjement og begeistring rundt mulighetene som følger av at de tre kommunene skal slås sammen.

Ambisjonen for den nye storkommunen er å utvikle en by med flere sentrum som skal beholde sin egenart og identitet samtidig som at de skal styrke og utfylle hverandre.

Tverrfaglig masterklasse

Med den nye storkommunen som case kan du som masterstudent bidra til at kommunen ikke bare blir større, men også et bedre sted å leve og bo:

- Kommunene har selv tatt kontakt med fagmiljøene på NMBU for å oppfordre studentene til å studere mulighetene som finnes i forbindelse med sammenslåingen, så dette er i aller høyeste grad et aktuelt case, sier Elin Børrud, professor på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM).

Studenter kan komme fra alle studieprogrammer ved tidligere Institutt for landskapsplanlegging ved LANDSAM og studieprogrammer ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Handelshøyskolen (HH) og Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK).

Ambisjonen er å samle minst 8-10, maks 20 studenter som skal levere masteroppgaven sin i mai 2019.

God trening for arbeidslivet

Thomas Thiis, professor ved REALTEK, peker på at klassen gir studentene en gylden mulighet til å trene på det som vil bli hverdagen når studentene tar steget ut i arbeidslivet:

- I en arbeidssituasjon er det alltid nødvendig å innrette seg og lytte til kolleger og samarbeidspartnere med ulike typer fagbakgrunn, sier han.

- Med «Kristiansand +» får studentene sjansen til å bli kjent med hvordan denne dynamikken fungerer, legger han til.

Også fagpersoner ved MINA trekker fram denne fordelen:

- Dette er en kjempegod mulighet for til å samarbeide med studenter på andre fakulteter som kan bidra med andre perspektiv og kunnskap knyttet til naturbasert reiseliv, sier professor Peter Fredman.

Børrud peker på sin side til at studentene vil ha noen felles fordeler i datainnsamling, forelesninger og feltarbeid i tillegg til å oppnå faglige synergier på tvers av studieprogrammene.

Felles studio på Campus Ås

- Klassen vil ha et felles studio på campus hvor studentene vil ha daglig kontakt med hverandre, forteller Børrud.

Fot å sikre at oppgavene tilfredsstiller kravene til de ulike masterprogrammene, vil alle få muligheten til å ha med seg hver sin veileder. Disse former samtidig et veilederteam og kommer til å delta på fellesseminarer hvor studentene presenterer sine problemstillinger og funn.

- Ved å etablere et felles kunnskapsgrunnlag vil studentene kunne se sin egen oppgave i en større sammenheng, og vil få gode forutsetninger for å sette seg inn i andre tilknyttede fagfelt, avslutter hun.

Les mer om masterklassen «Kristiansand +» :

Published 4. mai 2018 - 9:54 - Updated 16. juli 2021 - 12:24