7 ting vi lærte da vi skulle lære ungdom å redde verden

– «Business as usual» holder ikke! Det må gjøres noe på en så stor skala at vi får en reell endring mot å nå bærekraftmålene. Her må vi se sammenhengene mellom bærekraft, innovasjon og sosialt entreprenørskap, sier førsteamanuensis ved Institutt for folkehelsevitenskap Sheri Bastien på NMBU.

I boken «Youth as Architects of Social Change», tar redaktørene Sheri Lee Bastien fra NMBU og Halla B. Holmarsdottir fra HiOA for seg hvordan ungdom kan bidra til å nå FNs bærekraftmål. Et av kjernebudskapene i boken er hvor viktig det er å lære og inkludere barn og ungdom i innovasjon og utvikling for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Ungdom er den beste driveren for utvikling

Bastien mener det er viktig å begynne så tidlig som mulig.

– Vi ser hvor stor effekt det har å vekke engasjementet tidlig, stimulere nysgjerrigheten og legge til rette for kreativitet, både i og utenfor skoleverket. Dette vil også gjøre dem i stand til å lede og inspirere andre til å bidra i prosessen for å skape en mer bærekraftig utvikling, sier Bastien.

– Ungdom er dynamiske, drivende og full av optimisme. Med dem på laget har man de beste driverne for utvikling. Hvis man derimot ikke tar dem med på laget, risikerer man at ungdommen bruker kreftene sine på andre ting isteden. Da mister man den beste endringsdrivkraften som finnes, sier Bastien.

7 viktige lærdommer

I et av kapitlene tar hun for seg hva som skjedde da hun forsket på forbedring av sanitærforholdene og hygiene i de fattigste delene av verden. Gjennom forskningsprosjektet SHINE (Sanitation & Hygiene INnovation in Education) jobbet hun på lag med lokalsamfunnet og skoleverket i Ngorongoro Conservation Area i Tanzania for å øke fokus og kunnskap om personlig hygiene. Et av hovedmålene er å inspirere lokalsamfunnet til gründervirksomhet og innovasjon. Prosjektet førte blant annet til oppstarten av en fabrikk som lager såpe med lokale ingredienser.

Evalueringen av SHINE-prosjektet viser at metodikken har stor effekt, og prosjektet har nå spredd seg til India. Men hva med dette prosjektet var det som var så vellykket? Hva skal til for å lykkes? Her er syv viktige lærdommer fra prosjektet.

1. Bruk eksisterende strukturer

Du trenger ikke alltid å finne opp kruttet selv. I de fleste lokalsamfunn finnes det allerede etablerte møteplasser og strukturer som legger til rette for læring, kunnskap, kommunikasjon og utvikling. Det kan være ungdomsklubber eller kommunehus, men et av bokens heteste tips er å samarbeide med de lokale skolene. Det er en av de beste stedene for å få satt i gang samfunnsendringer.

2. La ungdommen spille en aktiv rolle

Det høres kanskje litt selvsagt ut, men det må nevnes allikevel. Dersom ungdommen selv får være med å beskrive utfordringene, problemstillingene og foreslå løsningene, er sjansen større for at de blir ordentlig engasjerte i prosessen.

I Tanzania arrangerte SHINE-forskerne og lokalmiljøet egne forskningstorg der ungdommen selv fikk tenke, undersøke og delta. Dette spiller på den amerikanske tradisjonen med «science fairs». Elevene fikk bruke nysgjerrigheten sin og fikk spillerom til å definere spørsmål, utfordringer og løsninger. Resultatet var svært givende, og førte til mange innovasjoner.

3. Kontekst, kontekst, kontekst

Det nytter ikke hvor viktig noe er for andre om det ikke oppleves viktig av de som skal jobbe med det.  Nærheten til utfordringene er derfor veldig viktig for hvor mye elever og lokalsamfunn kan få ut av et slikt arbeid. I SHINE-prosjektet fokuserte man på lokale utfordringer og lokale løsninger. Området har store utfordringer med kunnskap og mulighetene god håndhygiene, og sliter mye med diaré-problemer. Siden dette var viktig for deltakerne, ble engasjementet også høyere for å prøve å finne en løsning. Lokalsamfunnet fant også en rekke løsninger, som tok utgangspunkt i deres kontekst og deres tilgang på ressurser og materialer.

4. Prøv å finne lokale løsninger på globale utfordringer

De beste løsningene er de som fungerer i hverdagen. Når ungdommen skulle finne nye løsninger og oppfinnelser og rutiner, gjorde de det med de forutsetningene de hadde lokalt. Her var det ikke noen sentrale føringer som krevde bestemte materialer eller ressurser eller kompetanse som de ikke hadde tilgang på. Løsningene tok utgangspunkt i det de hadde. Slike løsninger kan ofte også få et ekstra bærekraftpreg. I dette området er vannmangel og ressursmangel en utfordring, noe som gjør at man må innrette alle løsninger med minst mulig ressurser, tap av vann og generelt bærekraftsløseri.

5. Det er viktig å engasjere hele lokalsamfunnet

I SHINE-prosjektet involverte man hele lokalsamfunnet gjennom å invitere til forskningstorg. Her kunne alle bidra, også de som ikke gikk på skole. Dette førte til masse engasjement i lokalmiljøet. Konsekvensen ble at de som deltok, ble styrket som lokale opinionsdannere og endringsagenter, som ble inspirert til å fortsette arbeidet i resten av lokalsamfunnet. Gjennom arbeidet på skolen, ble de satt i stand til å jobbe videre som talspersoner for økt engasjement, og ledet hele samfunnet videre i utviklingen.

6. Samarbeid godt og vær tydelig

Du må selvsagt tenke deg godt om når du skal etablere et prosjekt innenfor etablerte lokalsamfunn. Det er lett å tråkke feil i starten, og skape mye uro og motstand. Rådet her er derfor å etablere godt samarbeid med god respekt og tydelig kommunikasjon med eksisterende, lokale organisasjoner og sentrale personer og organisasjoner i lokalmiljøet.

7. Invester og tren opp lokale krefter

Hvem ville du ha hørt på – en du kjenner og stoler på fra før eller en ukjent person du ikke kjenner fra før? Skal du ha frem et budskap, er det derfor lurt å benytte seg av de opinionslederne som allerede eksisterer. Det er derfor viktig å bruke den tiden og de kreftene som skal til for å få med nødvendige støttespillere, som for eksempel lærere, med på laget. Hvis de forstår, støtter og bidrar til utviklingen, vil det føre til effektiv gjennomføring og mer engasjement og i sum en bedre verden.

 

KILDE: Youth as Architects of Social Change Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation

Editors: Sheri Bastien og Halla B. Holmarsdottir

Springer forlag 2017

https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-319-66275-6

Published 11. April 2018 - 9:46 - Updated 11. April 2018 - 9:58