Blogger om norsk landskapsarkitekturs historie

bloggen skriver professor Annegreth Dietze-Schirdewahn og forskningsgruppen for teori og historie ved Institutt for landskapsarkitektur på NMBU om det historiske arkivet for norsk landskapsarkitekturs historie.

– Samlingen viser at arkiv kan være viktig forskningsinfrastruktur, og denne bloggen skal gi økt kjennskap til hva man kan finne i arkivet. Vi håper det vil generere mer nasjonal og internasjonal interesse for forskningen på norsk landskapsarkitektur, sier Dietze-Schirdewahn.

100 år med unik historie
Landskapsarkitektutdannelsen ved NMBU er nest eldst i verden, og det gjør fagsamlingen i arkivet unik. Arkivet åpnet i 2014, og inneholder blant annet professorarkiver, plantegninger og elevarbeider fra de siste 100 årene i norsk landskapsarkitektur.

– Her finner du arkiv etter tidligere lærere og praktiserende landskapsarkitekter med blant annet kart, planer og fotografier i forbindelse med alt fra parkdesign og idrettsanlegg over hele landet til utviklingen av Ås sentrum, sier Dietze-Schirdewahn.

Det er også laget digitale registre for arkivet slik at man kan søke på ting som årstall eller navn. I tillegg representerer samlingen den faglige utviklingen av norsk landskapsarkitektur gjennom 100 år, inkludert utdannings- og profesjonshistorie.

Bloggen skal gjøre historien bedre kjent
Den nye historiebloggen oppdateres med jevne mellomrom og er en viktig del av 100-årsjubileet til Institutt for landskapsarkitektur i 2019.

Planen for første halvår vil preges av noen av de mange praktiserende landskapsarkitektene som har gitt viktige bidrag til arkivet. Et blogginnlegg handler om digitaliseringen av planene fra Olav Moens samling. Han var ansvarlig for mesteparten av NMBUs park fra tidlig 1900-tall. Et annet innlegg handler om arkivet etter Toralf Lønrusten, som gikk bort i 2014. Hans arkiv har nå kommet tilbake fra Riksarkivet, og blogginnlegget presenterer litt av hans bidrag til faget.

Et av innleggene tar for seg arven etter nylig avdøde professor Magne Bruun og det omfattende arkivet fra hans reiser rundt i landet for å dokumentere norske historiske hager. Det erogså et innlegg om Karen Reistad og hennes bidrag til kirkegårdsplanlegging i Norge, spesielt krigskirkegårder.

Published 12. February 2018 - 8:50 - Updated 17. januar 2019 - 12:54