Velkommen til fagdag om medvirkning

Målgruppen for fagdagen er ansatte, stipendiater og studenter fra alle fagområder som arbeider med byutvikling. Det legges opp til en god fagdiskusjon med vekt på kunnskap, dialog og meningsutveksling etter en modell som kalles kafediskusjoner. 

Fagdagen finner sted 16. februar i Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1, kl. 8.30 – 15.00. Arrangementet er gratis, og det blir servert lunsj.

Påmeldingsfrist er 14.februar. Det er et begrenset antall plasser. Dersom du har spesielle behov knyttet til matserveringen, vennligst send en mail til line.tveiten@pbe.oslo.kommune.no.

Påmelding

Invitasjon og program i PDF.

PROGRAM FOR FAGDAG

08:30 - 09:00

Registering og kaffe

09:00 - 09:15

Åpning. Rolf Bekkhus, Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten).

09:15 - 10:00

Arild Eriksen er sivilarkitekt utdannet fra Bergen Arkitekthøgskole. I tillegg til å drive arkitektkontoret underviser han på Bergen Arkitekthøgskole, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og Universitetet på Ås. Eriksen Skajaa Arkitekter arbeider med en menneskevennlig by- og boligutvikling i alle skalaer og er opptatt av brukerperspektiv i bomiljø, by- og stedsutvikling. 

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 10:30

(12 min.)

Beata Sirowy er forsker ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG)

Medvirkning er viktig for å skape bærekraftige byer, med særlig vekt på offentlige rom. Beata skal gi noen ideer ang. medvirkningsstrategier og går også inn på tema som omhandler inklusjon/eksklusjon-mekanismer.

10:30- 10:45

(12 min.)

Reinert Andreas Mithassel er filialeder for Deichman Tøyen som inkluderer Biblo Tøyen, et bibliotek bare for deg mellom 10 og 15 år, og Deichman Tøyen som blant annet holder meråpent kl. 7 - 23 hver dag året rundt. Begge bibliotek er skapt i tett dialog med bibliotekets brukere.

10:45 - 11:00

(12 min.)

Sebastian Peters er postdoktor ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG).

Hvordan kan folk påvirke byrom utenfor planleggingsprosessene? Sebastian tar utgangspunkt i hvordan folk kan påvirke byrom og de direkte og indirekte kontrollmekanisme som finnes innenfor planlegging, design, og vedlikehold av byrom.

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:30

(12 min.)

Silje Hoftun er sjefsarkitekt i Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling sør og øst, og prosjektleder for utvikling av Hovinbyen.

 

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

 

Hovinbyen utvikles med fokus på medvirkning og det gjennomføres en rekke ulike arrangementer for å komme i dialog med befolkningen.

 

 

11:30 - 11:45

(12 min.)

Lillin Cathrine Knudtzon er stipendiat ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG)

Kan sivilsamfunnet kan være en ressurs for planmyndighetene?

Med utgangspunkt i demokratiteori vil hun snakke om medvirkning ved innsendt plan og belyse legitimitet og samarbeidsformer ved private forslag som møter motstand fra planmyndighetene eller fra lokalsamfunnet.

11:45 - 12:00

(12 min.)

Line Tveiten er prosjektleder for ByKuben – Oslo senter for byøkologi, Oslo kommune.

ByKuben skal bidra til at byens befolkning føler eierskap til, og ser muligheter i, det grønne skiftet mot nullutslippssamfunnet. Gjennom systeminnovasjon, samskaping og gjør-det-selv-prosjekter skal byens befolkning aktiviseres og motiveres til atferdsendring.

12:00 - 12:40

Lunsj

12:40 - 13:25

World Cafe 3 x 15 min (12)  

13:25 - 13:40

Pause

13:40 - 14:25

World Cafe 3x 15 min (12)

14:25 - 14:35

Pause

14:35 - 15:00

Avslutning ved NMBU

 

 

Published 25. januar 2018 - 12:11 - Updated 15. February 2018 - 9:36