NMBU-studenene hjelper Hol kommune med fremtiden

 • Naturområder i rundt Geilo er en av områdets store styrker, men trues i dag av stadig større hytteutbygging og utvidelse av alpinalegg, er en av temaene som blir problematisert i oppgavene.

  Naturområder i rundt Geilo er en av områdets store styrker, men trues i dag av stadig større hytteutbygging og utvidelse av alpinalegg, er en av temaene som blir problematisert i oppgavene.

  Foto
  dsmsoft/Shutterstock.com

Hol kommune er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Masterstudentene på «Strategisk landskapsplanlegging» synes dette var en glimrende anledning til å legge høstens feltstudier til nettopp Hol kommune.

NMBU-studenene hjelper Hol kommune med fremtiden

Kurset ”Strategisk landskapsplanlegging” er et årlig tilbud til masterstudenter ved NMBU innenfor studieretningene Landskapsarkitektur, By- og regionplanlegging og Naturbasert reiseliv. Kurset holdes av Institutt for landskapsarkitektur og Institutt for by- og regionplanlegging og gjennomføres ihøstsemesteret.

En sentral del av kurset består i å arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til planlegging og forvaltning av større sammenhengende landskap og tilhørende lokalsamfunn i en region i Norge.

Valgte Hol som årets feltarbeid

Da passer det fint at Hol kommune er i gang med å revidere kommuneplanen (les mer om dette på Hol kommunes nettsider).

Målet med denne  kommuneplanprosessen er å:

 • Utarbeide visjon, mål og strategier for Hol frem mot 2030
 • Utforme en kommuneplan som er et godt overordnet politisk og administrativt verktøy, og som skal fungere som et helhetlig og solid fundament for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i Hol.

Lokalsamfunnsutvikling, områdevern og reiseliv i Hol kommune – konflikt eller synergi?

25. september 2017 ble 24 studenter og lærere ønsket velkommen til Hol kommune av ordfører Petter Rukke. Med seg til ærverdige Dr.Holms hotell på Geilo, hadde han et bredt utvalg av representanter fra kommunale etater, reiseliv, destinasjonsselskap og naturforvaltning. På denne måten fikk studentene en god innføring i lokalt og regionalt særpreg, og ble kjent med kompleksiteten av framtidsmuligheter og utfordringer som kommunen står overfor.

Møtet innledet en intensiv uke for studentene med feltbefaringer og intervjuer. Til sammen danner denne kunnskapen et sentralt grunnlag for videre analyser, mulighetsstudier og strategier som studentene arbeidet med. Arbeidsomfanget utgjør 40% av kurset, og ble i høst presentert i fem tverrfaglige gruppeoppgaver.

Oppgavene blir innspill til kommuneplanen

Studentene har arbeidet i fem grupper, hver med en tematisk eller geografisk inngang til å utforske, analysere og utvikle mulighetsstudier som grunnlag for overordnede strategier som innspill til kommuneplanen:

 • Stedsutvikling i Geilo.
 • Hol som Nasjonalparkkommune, vern og besøksforvaltning.
 • Skurdalen som alternativt utviklingsområde.
 • Fv 50 Hol Geiteryggen – omveg eller opplevelsesveg?
 • Rv 7 Turistveg mellom øst og vest.

Hver gruppe har gjennomført en overordnet beskrivelse for sitt område med dokumentasjon av natur- og kulturforhold, landskap, bosetning, næringsvirksomhet, reiseliv, etc. Dette blir systematisert gjennom en landskapsressursanalyse for å identifisere:

 • Landskapskarakterer og nøkkelkvaliteter
 • Ressurser for verdiskaping og stedsutvikling
 • Utfordringer for forvaltning av landskap og kulturmiljø
 • Mulighetesområder for nærings- og stedsutvikling

 

Samlerapport fra masterkurset «Strategisk landskapsplanlegging»

Oppgavene fra kurset er nå samlet i ett hefte, og er tilgjengelig her:

Published 5. januar 2018 - 10:12 - Updated 5. januar 2018 - 11:20