Møt den nye landskapssjefen

Ved nyttår gjenoppstod Institutt for landskapsarkitektur her på NMBU, etter å ha vært en del av det gamle Institutt for landskapsplanlegging tidligere. Instituttet jobber med faglige spørsmål innen blant annet Design og prosjektering, forvaltning av uterom, grønn estetikk, historie og teori, landskapsplanlegging, grøntmiljø-planter og 3D-visualisering.

Et institutt som jobber med et så viktig felt trenger en klar og tydelig instituttleder, og 1. september i år var Tore Edvard Bergaust på plass. Herskapelig antrukket og klar for å gjøre faget mer synlig både på og utenfor NMBU. Vi tok et intervju med den nye sjefen for å bli litt bedre kjent med ham.

– Du gikk fra en lederjobb i Statens Vegvesen. Hva var det som trigget deg til å bytte til denne jobben?

– Jeg kjente jo instituttet fra tidligere, og beholdt en delstilling da jeg forsvant ut for noen år siden. Det var vanskelig å kutte navlestrengen helt. Da landskapsarkitektur gjenoppstod som et nytt og eget institutt, tenkte jeg at dette må jeg være med på. Det er en fantastisk mulighet til å være med å dra instituttet fremover, gjøre faget mer synlig og tydelig både på NMBU og for omverden. Det gir mulighet til nye former for samarbeid, og sette opp noe hårete mål for fremtiden. Samtidig visste jeg at det er et fantastisk kollegium her, i tillegg til dyktige studenter som vil noe. Det er et privilegium å være en del av dette.

– Hva er det som blir viktig å ta tak i nå fremover?

– Det er mye som skal på plass rent organisatorisk med avklaringer av oppgaver, roller, ansvar og forventninger. Det arbeides også med en ny campusplan for NMBU, som vil legge rammer for lokalisering for hvor ILA og fakultetet skal huses for mange tiår fremover. Etter å ha vært nomader i snart tyve år er det et «must» at NMBU nå gir ILA permanente, funksjonelle lokaler.

– Hvordan vil folk legge merke til instituttet?

– I 2019 skal vi markere at undervisningen i landskapsarkitektur ved NMBU og i Norge er hundre år. Det er vår ambisjon å markere det med større og mindre drypp gjennom hele året, og vel så det. Da skal vi blant annet være med på å arrangere IFLA World Congress og vi skal være vertskap for ECLAS, begge deler i september. Vi har ansatte som jobber med bøker, utstilling og mye mer. Jeg håper at det blir en synlig begiventet både internt og eksternt.

– Det høres spennende ut. Er det noe faglige nyheter på gang?

– Ja, nå nylig er det opprettet et nytt interim programråd for en ny toårig internasjonal master som skal starte opp i jubileumsåret. Da får vi både nye spennende kollegaer og flere nye studenter fra flere deler av verden til instituttet.

–  Du er jo ikke helt ny her på instituttet. Kan du ikke fortelle litt mer om bakgrunnen din her?

– Jeg begynte som litt «løsarbeider til og fra», men fikk fast, full stilling som dosent i landskapsarkitektur fra 2007, da med vekt på det som på godt norsk kalles green space management. Etter en tid ble jeg leder for seksjon for landskapsarkitektur, en stilling som jeg hadde til 2012. Da jeg gikk videre, beholdt jeg en liten undervisningsstilling her, og har slik hatt gleden av å følge instituttet tett, men litt fra sidelinjen hele veien.

–  Hvordan du ser på ILAs rolle nasjonalt og internasjonalt?

– ILA hører til et stort miljø- og biovitenskapelig fagmiljø på NMBU. Dette er en styrke for oss og for studentene slik at vi kan skape reelle bærekraftige løsninger og bidra til det grønne skiftet. Staben er blitt langt mer internasjonal i løpet av de siste ti årene. De nye som har kommet trekker med seg sine nettverk, i tillegg til at vi nå får en ny internasjonal toårig master. Det blir et viktig bidrag i vår internasjonalisering.  Det åpner opp mot verden.

– Til slutt – er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Ettersom du nå sier formidle, så kan jeg følge opp det: Faget må i langt større grad delta i den offentlig debatten. Det gjelder både fra praksis og fra institusjonene. Her må langt flere på banen. Det gjelder også studentene. Der har vi alle et ansvar.

Published 1. desember 2017 - 14:58 - Updated 1. desember 2017 - 15:00