Eiendomsstudentene studerte jordskiftesaker i feltarbeid

I alt åtte studentgrupper gjennomførte feltarbeid i eiendomsfag på studieprogrammet Eiendom ved Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I tillegg til studenter ved NMBU, deltok også studenter fra studieprogrammet Areal og eiendom ved Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Feltarbeidet ble gjennomført i Oppland og tok for seg jordskiftesaker knyttet til Ersgårdsvingen, Langsetlia velforening, Skjærenbrua, Nordsinni øste sameie, Ringvold, Nordre Lia seterveg, Bjørnstulen Fagerhøi og Sødrop sameie. 

 

Relatert innhold
Den beste måten å lære seg eiendomsfaget på

Den beste måten å lære seg eiendomsfaget på

Undervisning i praksis: Om man virkelig skal forstå eiendomsfaget må man studere hva som skjer ute i den virkelige verden. Masterstudentene i eiendomsfag fra NMBU begynte studieåret på Lillehammer med å studere faktiske saker som Jordskifteretten har behandlet. Målet er å forstå hva som egentlig har skjedd.

Published 30. november 2017 - 10:36 - Updated 13. February 2018 - 19:26