WHO Europa ønsker å samarbeide med NMBU og HiØ

Dette kom frem da Østfold fylkeskommune møtte deres regionkontor i Venezia, sammen med representanter for NMBU og HiØ. Det er planlagt at Camilla Ihlebæk (professor i folkehelse ved NMBU og professor II ved HiØ Avd. HV) skal ha en utplassering ved Venezia-kontoret fra høsten 2018. Høyskolelektor Jo Ese fra HiØ Avd. ØSS skal etter planen knyttes til hennes prosjekt.

– Østfold fylkeskommune har nettopp inngått en partnerskapsavtale med de to akademiske institusjonene, og det mulige samarbeidet med Verdens Helseorganisasjon er en oppfølging av dette. Et viktig formål med denne avtalen er å fremskaffe mer innsikt om hvordan man skal få folkehelsetiltak til å virke i praksis, ute i det mangfoldet av ulike lokalsamfunn som vi har i Østfold. Det sier folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune, Knut-Johan Rognlien.

Gjennom et samarbeid med Verdens Helseorganisasjon, er planen å opprette et større internasjonalt prosjekt der flere europeiske regioner samarbeider om å finne praktiske løsninger for å redusere sosiale ulikheter i helse.

– For Østfold er dette en stor mulighet. Ved NMBU sitter en av de fremste folkehelsemiljøene i Norge, og gjennom et mulig samarbeid med Verdens Helseorganisasjon så vil vi kunne knytte bånd til noen av de fremste fagmiljøene i Europa. Dette kan komme både HiØ og NMBU til gode, sier han.

Ideen ble diskutert som en del av styremøtet i WHO Regions for Health Network, som ble åpnet av Piroska Östlin (Director of the Division of Policy and Governance for Health and Well-being). Verdens Helseorganisasjon la i møtet stor vekt på at regioner og kommuner spiller en avgjørende rolle for å motvirke sosiale ulikheter, og at de nå ønsker å vie dette større oppmerksomhet fremover.

Fra NMBU deltok professor Camilla Ihlebæk og fra HiØ deltok høyskolelektor Jo Ese og Arve Negaard, tidligere konstituert dekan ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS).

Published 7. september 2017 - 15:01 - Updated 8. september 2017 - 14:16