Ny innføringsbok i plan- og bygningsrett

  • Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Hovedvekten ligger på en fremstilling av arealplanprosesser, innholdet i arealplaner, gjennomføring av arealplaner og reglene om hva som omfattes av byggesaksdelen.
    Foto
    Faksimilie: Universitetsforlaget

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge ved Institutt for eiendom og juss har kommet med nok en ny bok. Denne gang dreier det seg om en innføringsbok i plan- og bygningsrett skrevet spesielt med tanke på universiteter og høyskoler. Boken vil også være godt egnet for jurister, arealplanleggere, politikere og andre som søker kunnskap om plan- og bygningsloven.

Ny innføringsbok i plan- og bygningsrett

Litteraturen som finnes på dette feltet fra før er stort sett svært detaljert og dermed lite tilgjengelig for mange. Holth og Winges bok utkommer i Universitetsforlagets serie «kort forklart», og gir effektiv oversikt over fagfeltet.

Plan- og bygningsretten er et omfattende rettsfelt. De fleste av oss kommer i kontakt med dette rettsfeltet på en eller annen måte. Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Hovedvekten ligger på en fremstilling av arealplanprosesser, innholdet i arealplaner, gjennomføring av arealplaner og reglene om hva som omfattes av byggesaksdelen, skriver Universitetsforlaget om boken på sine nettsider.

– Dette rettsfeltet berører svært mange, og det er viktig at flere engasjerer seg i diskusjoner rundt arealbruk og lovgivningen som styrer beslutninger på dette feltet. Vi håper denne boken kan bidra! Vi har hatt som målsetting å gjøre plan- og bygningsretten mer tilgjengelig for de som trenger en innføring i faget, enten det er studenter, ansatte i kommuner, politikere eller andre», sier Fredrik Holth, som er ansvarlig for undervisningen i plan- og bygningsrett ved NMBU.

Published 7. september 2017 - 8:09 - Updated 7. september 2017 - 8:10