Samler Norges eiendomshistorie for første gang

Nylig har boken «Eigedomshistorie - Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida» kommet ut på Universitetsforlaget. NMBU-professor Hans Sevatdal rakk nesten å fullføre dette manuset før han gikk bort 12. september 2015, 75 år gammel. Nå har Per Kåre Sky og Erling Berge ferdigstilt boken. Boken handler om eiendomshistorien i Norge i et rettslig perspektiv, med fokus på eiendomsrett fra 1600-tallet og frem til i dag. Her kan man blant annet lese om hvordan oppfatningen av hva som er regnet som eiendom og konsekvensen av å eie eiendom er noe som har variert med tiden.

Langsiktig prosjekt

Dette er første gang noen har skrevet en samlet fremstilling av norsk eiendomshistorie. Boken er et resultat av langvarig arbeid med temaet over en hel karriere.

– Ja, dette hadde han i alle fall jobbet med siden 1979. Jeg husker at vi fikk et kompendium om eiendomshistorie fra Sevatdal da jeg studerte her i 1985 , sier Per Kåre Sky, som har bidratt med å ferdigstille manuset til ferdig bok.

– De syv første kapitlene var helt ferdige, og så har noen av de beste fagpersonene i landet bidratt til å skrive resten på dugnad, forteller Sky.

Selv om mye er skrevet på dugnad, tror han at leserne vil kjenne igjen Sevatdal i boken.

– Ja, alle som har studert eiendomsrett her på Ås vil huske hans enestående engasjement og måten å formidle dette stoffet på. De vil kjenne seg igjen i denne boken, sier Sky.

Viktig bok

Men dette er ikke bare en bok for de som har studert på Ås. Dette er en viktig bok for mange.

– For folk som jobber med bygdebøker eller innen jordskifte, grunnerverv og fast eiendom er det viktig å vite om historien før de viktige valgene skal tas. Samfunnet trenger denne boken, sier Sky.

 Boken vil bli lansert med egne arrangementer i Bergen og på Ås.

Også to andre personer fra Institiutt for eiendom og juss har vært involvert i ferdigstillingen av boken.  Håvard Steinsholt har skrevet to kapitler og Einar Hegstad har vært med i redaksjonskomiteen for boka.

Published 19. April 2017 - 14:10 - Updated 23. mai 2017 - 19:08