SHINE skinte for kronprinsparet

Da kronprinsparet besøkte NMBU i mars, var representanter for Institutt for folkehelsevitenskap og SHINE-prosjektet blant de utvalgte fra NMBU som fikk vise frem sin forskning.

Vasket seg i såpe fra Tanzania

SHINE-prosjektet jobber for å forbedre sanitærforholdene og hygiene i de fattigste delene av verden. Prosjektet jobber på lag med lokalsamfunnet og skoleverket for å øke fokus og kunnskap om personlig hygiene.

I Tanzania har man for eksempel stimulert til oppstarten av en fabrikk som lager såpe med lokale ingredienser. Denne såpen fikk kronprinsparet prøve på standen. De fikk også se på vannfiltrene som er en viktig del av prosjektets suksess, og de fikk se det nye foldoskopet – et svært billig og sammenbrettbart mikroskop som gjør at veldig mange leger kan få muligheter til å oppdage sykdom på en rask og billig måte.

Veldig fornøyd med besøket

SHINE-prosjektet var representert ved Anise Gold-Watts, Tina Paasche, Lise Hovden og Sheri Lee Bastien. De opplevde møtet med kronprinsparet som svært vellykket.

– Vi er veldig takknemlige for å få muligheten til å presentere prosjektet til kronprinsparet. Det vi viste dem, er viktige deler i vår kamp for å forbedre sanitærforholdene og redusere det mange plagene og dødsfallene som skyldes diarésykdommer i rurale deler av Tanzania og India, sier førsteamanuensis Sheri Lee Bastien.

Hun forteller at kronprinsparet var oppdaterte og interesserte.

– De fulgte nøye med og stilte flere veldig interessante spørsmål som viste at dette er et tema de kunne noe om fra før, sier Sheri Lee Bastien.

Published 28. mars 2017 - 15:01 - Updated 13. september 2017 - 11:07