Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

I en ny rapport foreslås det å sette av en bestemt andel av spillemidlene til turveier og turstier i kommunene. - Spillemidlene er en åpenbart uutnyttet ressurs i dette arbeidet, sier NMBU-professor Anne-Karine Halvorsen Thoren.

- Mulighetene for å ta enkle fotturer i nærområdet er en veldig viktig faktor for folkehelsen. Her går kommunene glipp av store finansieringsmuligheter for bedre folkehelse, sier NMBU-professor Anne-Karine Halvorsen Thoren ved Institutt for landskapsplanlegging.

 

Den organiserte idretten vinner

I forbindelse med forskningsprosjektet NÆRTUR har forskere ved NMBU, NTNU og NINA undersøkt om og hvordan spillemidlene brukes for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet.

Konklusjonen er at:

  • Nærturanlegg ikke blir prioritert når fylket skal informere om og kommunene skal planlegge for å søke om spillemidler i arbeidet med kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet
  • I medvirkningsprosessene er idrettsrådene så å si alltid med, mens tur- og friluftsinteressene er svakt representert. Skriftlige innspill og høringer er det vanlige. Sterke og organiserte særinteresser vinner frem på bekostning av de egenorganiserte, står det i rapporten
  • Heller ikke i årene som kommer, ser det ut som om etablering av turveier og turstier i nærmiljøet har prioritet i kommunene

 

Les hele rapporten her

(lenken åpner seg i eget vindu)

 

Anlegg som gjør det enkelt å ta fotturer i nærmiljøet er populære, og appellerer til alle sosiale lag, er tilgjengelige for alle og har stor effekt på folkehelsen. Særlig er slike anlegg viktig for den fysiske aktiviteten til voksne.
- Nå er det ikke slik at kommunene ikke gjør noe for turgåing. Det ryddes og det skiltes mange flotte turruter, og særlig turstier, i mange kommuner. Men det gjøres gjerne enkelt, med lite eller annen finansiering, og ofte sammen med frivillige entusiaster. Spillemidlene er en åpenbart uutnyttet ressurs i dette arbeidet, sier Anne-Karine Halvorsen Thoren.

 

Prioriteres heller ikke i årene fremover

Selv om fordelingen av spillemidler er den største statlige finansieringskilden for å øke den fysiske aktiviteten i Norge, viser undersøkelsen at i de femten kommunene som er undersøkt har kun en forsvinnende liten andel av spillemidlene gått til NÆRTUR-anlegg. Heller ikke i årene som kommer, ser det ut som om dette kommer til å ha prioritet i kommunene. Derimot er det den organiserte idretten som prioriteres ved både søknader og tildeling av spillemidler.

- Rapporten foreslår ni forbedringstiltak som kan føre til økt bevissthet, bedre informasjon og mer målrettet planarbeid. Blant annet foreslår vi at en kan sette av en bestemt andel av spillemidlene til anleggskategoriene turløyper, turstier og turveier, sier Anne-Karine Halvorsen Thoren.

 

 

 

Kontaktpersoner:

Published 10. november 2016 - 13:24 - Updated 13. juli 2021 - 11:04