Historisk hage åpnet på Stend

  • «Gå mann, så flott !!!» Endelig kan bergenserne oppleve ekte hagekunst på Stend igjen. Foto: Karsten Jørgensen (NMBU)

    «Gå mann, så flott !!!» Endelig kan bergenserne oppleve ekte hagekunst på Stend igjen.

    Foto
    Foto: Karsten Jørgensen (NMBU)

Fra 1680 lå en av Vestlandets mest herskapeligste hager på Stend utenfor Bergen. I 1861 var den blitt for dyr å holde og ble fjernet. Med hjelp fra NMBUs historiske landskapskompetanse har fylkeskommunen nå gjenskapt den imponerende hagen.

Historisk hage åpnet på Stend

«Jordbruksskolen» på Stend og området rundt er en ekte bergensk institusjon som bergensere i alle aldre har et forhold til. I forbindelse med skolens 150-årsjubileum har Hordaland fylkeskommune fått rekonstruert en hage som spiller på den flotte historiske hagen på området.

Stend gård har røtter helt tilbake til forhistorisk tid, og hagen ble anlagt i 1680-årene, og ble viden kjent for sin prakt med både fiskedammer, kanaler og lysthus. Denne hagen var «nåkke for seg sjøl».

For dyr å holde

Dessverre ble hageanlegget for kostbart å holde, så hagen ble ryddet bort da fylkeskommunen overtok i 1861. Området ble da brukt som beitemark, plen og planteskole.

I 2010 bestemte fylkeskommunen å gjenskape den historiske hagen på Stend for å formidle et godt eksempel på Bergensregionens hagekunst fra 1700- og 1800-tallet. Og i slutten av september kunne den flotte historiske hagen på Stend endelig åpnes.

NMBU kjenner historien

I dette prosjektet har fagpersoner fra NMBU og Institutt for landskapsplanlegging (ILP) som det ledende fagmiljøet i Norge innen hagekunsthistorie hatt sentrale roller og har bidratt med kompetanse, kart, kilder, arkivmateriale, samt utgravinger, analyse og botanisk kartlegging for å sikre et helhetlig bilde av hagens historiske utvikling og innhold.

Nåværende parksjef ved NMBU Bjørn Anders Fredriksen (da ansatt ved ILP og del av faggruppen «Historie og Grønn kulturarv») og professor i hagekunsthistorie Annegreth Dietze-Schirdewahn fra ILP blir trukket frem som verdifulle bidragsytere til prosjektet.

Published 10. oktober 2016 - 15:05 - Updated 4. juli 2017 - 13:12