10 år med landskapsingeniørstudier

– Vi har bygget opp et attraktivt profesjonsstudie, noe som var sterkt ønsket av både den offentlige og private delen av bransjen, forteller instituttleder Inger-Lise Saglie ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP).

Som landskapsingeniør kan du utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap.

Utdanningen har utviklet seg i tråd med samfunnets utvikling, trender og tilbakemeldinger og er i dag en 10-åring som kan være stolt av seg selv.

– I 2015 var våre studenter landets mest fornøyde ingeniørstudenter innen bygg og anlegg. Og i år økte søkertallene våre med 50 prosent, sier Saglie fornøyd.

Allsidig utdanning
Behovet for en slik profesjonsutdanning var diskutert lenge. Allerede i 1975 ble behovet definert. Det skulle gå over 30 år før det ble en realitet.

– Vi var kjempeglade da vi endelig kunne starte opp. Målet vårt var å styrke grøntfagmiljøet ved universitetet og i landet for øvrig, forteller Kjellaug Eik som av mange blir beskrevet som studiets «mor».

Hun forteller at de ville bygge opp en utdanning som spente over planlegging, prosjektering, skjøtsel og forvaltning av grøntanlegg for å møte stigende etterspørsel i markedet etter denne kompetansen. 

Har satt klare spor
Den etterspørselen er fortsatt til stede. Studiet er populært i søkertall og de ferdig utdannede er populære blant arbeidsgivere. Ni av ti studenter forteller at de blir tilbudt fast jobb så snart utdanningen er ferdig. Seks av ti har faktisk jobben i boks før vitnemålet er klart. De ferdigutdannede studentene fordeler seg jevnt mellom private og offentlig arbeidsgivere.

– Dette er ikke en praktisk håndverkerutdanning eller en utdanning som gir kunnskap om formgivning eller design. Dette er tekniske fag, biologi, naturfag, jus og administrasjon med fokus på sammenhengen mellom prosjektering, bygging og forvaltning, sier programansvarlig for landskapsingeniørstudiet Kirsten G. Lunde, og legger til at de særlig har rettet seg inn mot mellomledernivået.

Studentene og de ferdigutdannede setter klare spor etter seg. De er med på prosjekter som preger både samfunnet og samfunnsdebatten. De er klare stemmer og preger diskusjonene om dagens mest sentrale samfunnsdebatter om landskapsutvikling som for eksempel fortetting i byene, det grønne skiftet og forvaltning av grøntområder på politisk, strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

Studentene har også satt fysiske spor etter seg på Campus Ås. Førsteårsstudentene blir nemlig alltid sendt ut i starten av studiet for å gjøre noe håndfast og konkret for å få større forståelse for de utfordringene man møter når prosjektene skal realiseres.

Veien videre
Selv om man kan se tilbake på gode resultater fra de første ti årene, så har studiet enda større ambisjoner for fremtiden.

 – Vi vil jobbe videre med bacheloroppgave i bedrift, ekstern evaluering av studiet og samarbeid med flere partnere. Og i fremtiden ønsker vi å kunne tilby en master i landskapsingeniørfag, sier Lunde.

Published 15. september 2016 - 10:22 - Updated 4. juli 2017 - 13:10