Aktuelt

Såfrø, småbønder og matsikkerhet

Såfrø, småbønder og matsikkerhet

Skal vi lykkes med å tilpasse matplantene våre til klimaendringer og andre utfordringer, må småbøndene bli mer involvert i utvikling og distribusjon av såfrø.

– Vinduet er i ferd med å lukkes

– Vinduet er i ferd med å lukkes

– Det er sannsynlig at vi vil oppleve 1.5 graders oppvarming i løpet av de kommende ti år, sier NMBU-professor Siri Eriksen, en av forfatterne bak den seneste rapporten fra FNs klimapanel.

Inviterer til viktig konferanse om likestilling, mangfold og inkludering i akademia

Inviterer til viktig konferanse om likestilling, mangfold og inkludering i akademia

– Likestilling, mangfold og inkludering er spørsmål vi aldri blir ferdige å jobbe med. Dette er spørsmål om sosial bærekraft som også må være en del av samtalen på vårt universitet. Jeg er glad for at NMBU er vertsskap for årets likestillingskonferanse for sektoren, sier rektor Curt Rice.

– Skal vi få bærekraftig samferdsel må vi bygge kunnskap

– Skal vi få bærekraftig samferdsel må vi bygge kunnskap

Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen har gått inn i et gjensidig samarbeid med NMBU for å styrke kunnskap om bærekraft i samferdselsektoren.

Ettertraktet og prestisjefylt stipend til NMBU-forsker

Ettertraktet og prestisjefylt stipend til NMBU-forsker

Forsker på tropeskog, Aida Cuni-Sanchez kom gjennom nåløyet, og får millioner i støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Verdens vanndag ved NMBU

Verdens vanndag ved NMBU

Lurer du på hva som nevnes som vannrelaterte utfordringer i Klimapanelets siste rapport? Og hvordan det står til med den nasjonale vannforvaltningen i Norge, spesielt den skjulte grunnvannsressursen? Bli med NMBUs pop-up event for Verdens vanndag, onsdag 22. mars, kl. 12-13 ved Universitetsbiblioteket.

Studentene som vant ved å være best på samarbeid

Studentene som vant ved å være best på samarbeid

Et tverrfaglig team med studenter fra NMBU og NTNU overbeviste juryen i konkurranse om  klimanøytrale løsninger for byggebransjen.

Forebygging av skolesegregering i Oslo

Forebygging av skolesegregering i Oslo

Grunnskolene i Oslo er forholdsvis sterkt segregert sosialt, etnisk og økonomisk sammenlignet med andre byer i Europa. Forskere og myndigheter samarbeider for å gjøre noe med dette.

Studenter med forslag til utviklingsstrategier for Norefjell og Reinsjøfjell

Studenter med forslag til utviklingsstrategier for Norefjell og Reinsjøfjell

Studenter fra NMBU har arbeidet frem forslag til strategier for bærekraftig utvikling av områdene Norefjell og Reinsjøfjell. Resultatene vil være kunnskapsgrunnlag i et prosjekt for regionen, om besøksforvaltning og bærekraftig reiselivs- og hytteutvikling.

Språk og kultur avgjorde om du skjønte covid-informasjon

Språk og kultur avgjorde om du skjønte covid-informasjon

Hvis alle får helt lik informasjon, faller noen utenfor. Henriette Karlsen Kivedal har studert sosiale medier under koronaen. Hun oppfordrer til å snakke klart og tenke på at ikke alle er født i Norge.

Verdens matfat trues av klimaendringer og konflikter

Verdens matfat trues av klimaendringer og konflikter

Matsituasjonen er alvorlig for flere hundre millioner mennesker.  Og klimaendringene skaper store utfordringer for jordbruk over store deler av verden.

NMBU starter samarbeid med American University

NMBU starter samarbeid med American University

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet løfter masteren i internasjonale miljø- og utviklingsstudier gjennom et nytt samarbeid med American University i Washington DC.

Krig, klima og mat

Krig, klima og mat

USAs spesialutsending for global matsikkerhet, Cary Fowler besøker NMBU 5. desember.

Heller vann og kloakk enn politi og visjoner

Heller vann og kloakk enn politi og visjoner

I Nikel snakker mediene om miljø og arbeidsplasser – i favelaene i Rio snakker de om sikkerhet og narkotikahandel. Men folk flest er mer opptatt av å få vann og kloakk.

Samarbeidet i nord selv om det var spent mellom Norge og Russland

Samarbeidet i nord selv om det var spent mellom Norge og Russland

Frykten for Russland var større jo lenger unna grensen du kom. Før Russland invaderte Ukraina i vår, var Barentssamarbeidet et møtepunkt som normaliserte forholdet mellom nordmenn og russere.

NMBU vil bidra med å gjøre kunnskap om klimaendringene mer kjent

NMBU vil bidra med å gjøre kunnskap om klimaendringene mer kjent

Vi styrer mot 2,8 graders oppvarming med de klimatiltakene som verden har satt i gang, ifølge FN. Tiltakene som er meldt inn i år vil gi en økning på 2,4 til 2,6 grader, noe som er langt over det 1.5-gradersmålet som verdens land forpliktet seg til i Parisavtalen. Årets toppmøte er et skritt på veien mot endring.

Vant pris for beste masteroppgave

Vant pris for beste masteroppgave

Da pandemien gjorde at Iselin Shaw of Tordarroch (31) måtte legge feltarbeidet på is, ble zoom-intervjuer redningen. Nå har hennes undersøkelse av hvordan syrere oppfatter klimaendringers rolle i konflikten i Syria vunnet prisen for NMBUs beste masteroppgave 2021.

– Det er strengere plasskrav for høner enn for skoleelever

– Det er strengere plasskrav for høner enn for skoleelever

Barn har ikke plass til å bevege seg i skolegården. Gode uteområder er vel så viktig for helsa som godt inneklima, mener forsker.

Startet forskerskole midt i energikrisen

Startet forskerskole midt i energikrisen

Midt i energikrisen har fremtidens energieksperter fått sin egen forskerskole. 
– Energi er kontroversielt, konstaterer NMBU-professor John Andrew McNeish.

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Prioritering av miljømessig bærekraft ved urban fortetting kan føre til sosial ekskludering. Det er konklusjonen i Rebecca Cavicchias  doktorgradsarbeid ved NMBU.

Lagar arkiv med historiske roser

Lagar arkiv med historiske roser

Historiske roser har fått sitt klonarkiv ved NMBU. Opparbeidinga av rosehagen og klonarkivet er gjennomført av studentane ved studieoppstart. No skal historiske roser bevarast for ettertida.            

Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Et gammelt bygg for kjemistudenter har blitt rehabilitert og utvidet til moderne fasiliteter for studenter i landskap og samfunn (LANDSAM) ved NMBU. Kassa nova vil huse omtent halvparten av de 1300 studentene ved LANDSAM-fakultetet. 14.september ble snora klippet av studentene selv.

Vinneren av Aspelin Ramm-prisen 2022 er kåret!

Vinneren av Aspelin Ramm-prisen 2022 er kåret!

NMBUs Tanita Guldbrandsen vant den gjeve utmerkelsen med sin masteroppgave i landskapsarkitektur om hvordan Bergens sjøfront kan gjøres mer tilgjengelig for byens badere.

 

Finalistene til studentprisen klare

Finalistene til studentprisen klare

For åttende år på rad deler Aspelin Ramm ut prisen for den beste masteroppgaven i byutviklings- og eiendomsfag. I år er to av tre nominerte NMBU-studenter i landskapsarkitektur.

Hvem tar regningen for det grønne skiftet?

Hvem tar regningen for det grønne skiftet?

– Økonomer som Jørgen Randers er klare på at de rikeste må betale. Men den norske regjeringens subsidiering av Tesla-eiere og de franske myndighetenes grønne skatter som stort sett treffer arbeiderklassen er bare to eksempler på hvordan styresmaktene våre ikke klarer å ta for seg problemene med ulikhet i den grønne skiftet, slår NMBU-professor Erik Gomez-Baggethun fast.

Sider