3-årige bachelorstudier

Bachelor i Kjemi
Bachelor i Bioteknologi
Bachelor i Matvitenskap og ernæring

Kontakt gjerne studieveileder om du ønsker informasjon

Veiledning for bachelorstudier innen bioteknologi og kjemi:
Janne-Beate Utåker (tlf. 67 23 25 25) eller Heidi Rudi (tlf. 67 23 25 26)

Veiledning for studier innen matvitenskap og ernæring: Elisabeth Fjærvoll Olsen (tlf. 67 23 25 35)
Veilederne finner du i studieveiledningssenteret ved resepsjonen i 1. etg.

Published 4. november 2014 - 10:53 - Updated 28. november 2016 - 12:37