2-årige masterstudier

Master i Kjemi

Master i Bioteknologi

Master i Matvitenskap

Master i Matvitenskap - retning Mat, ernæring og helse


Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

 

Kontakt gjerne studieveileder om du ønsker informasjon

Veiledning for studier innen kjemi og bioteknologi:
Janne-Beate Utåker (tlf. 67 23 25 25) eller Heidi Rudi (tlf. 67 23 25 26)

Veiledning for studier innen matvitenskap, bioinformatikk og anvendt statistikk:
Elisabeth Fjærvoll Olsen (tlf. 67 23 25 35)

Veilederne finner du i studieveiledningssenteret ved resepsjonen i 1. etg.
Published 4. november 2014 - 11:07 - Updated 28. november 2016 - 12:37