Studier

3-årige Bachelorstudier
Bachelor i Kjemi
Bachelor i Bioteknologi
Bachelor i Matvitenskap og ernæring

5-årige Masterstudier

• Master i Teknologi (siv. ing.) - Kjemi og bioteknologi

2-årige Masterstudier

Master i Kjemi
Master i Bioteknologi
Master i Matvitenskap
• Master i Matvitenskap - Mat, ernæring og helse
Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

Forskerutdanning
Natur- og matvitenskap

Kontakt gjerne studieveileder om du ønsker informasjon eller har spørsmål

Veiledning for studier innen kjemi og bioteknologi:
Janne-Beate Utåker (tlf. 67 23 25 25)
Heidi Rudi (tlf. 67 23 25 26)

Veiledning for studier innen matvitenskap, bioinformatikk og anvendt statistikk:
Elisabeth Fjærvoll Olsen (tlf. 67 23 25 35)

Veilederne finner du i studieveiledningssenteret ved resepsjonen i 1. etg.

Published 9. januar 2009 - 10:00 - Updated 1. august 2017 - 9:41