Studier

3-årige Bachelorstudier
Bachelor i Kjemi
Bachelor i Bioteknologi
Bachelor i Matvitenskap og ernæring

5-årige Masterstudier

• Master i Teknologi (siv. ing.) - Kjemi og bioteknologi

2-årige Masterstudier

Master i Kjemi
Master i Bioteknologi
Master i Matvitenskap
• Master i Matvitenskap - Mat, ernæring og helse
Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

Forskerutdanning
Natur- og matvitenskap

Kontakt gjerne studieveileder om du ønsker informasjon eller har spørsmål
Veilederne finner du i studieveiledningssenteret ved resepsjonen i 1. etg.

Studieveiledere ved KBM: 
- Janne Beate Utåker (kjemi og bioteknologi)

- Heidi Rudi (kjemi og bioteknologi): 

- Trine Isaksen (matvitenskap, bioinformatikk og anvendt statistikk)

 

Published 9. januar 2009 - 10:00 - Updated 25. April 2018 - 11:20