Studentrådet ved IKBM

Alle institutt har et Studentråd bestående av tillitsvalgte og studentrepresentantene i instituttstyret, undervisningsutvalget og forskningsutvalget. Studentrådene har også en kontaktperson og mentor fra studentstyret. Ta gjerne kontakt!

Studentrådet

Studentrådet har jevnlige møter. Disse er åpne for alle. På disse møtene tar Studentrådet opp saker som kommer fra studentene i de ulike klassene og bringer disse videre, samt informerer studentene om hva som skjer oppover i systemet. Alle studenter kan fremme saker til studentrådsmøtene eller komme med forslag og innspill. Hvis du har noe på hjertet kan du kontakte Studentrådet IKBM på epost.

Studentrådet ved IKBM Høsten 2016 
- Leder: Karima Eid Bacha
- Nestleder: Hanne Berggreen

Studentrepresentanter i Instituttstyret 
- Karima Eid Bacha
Vara: Erik Oscar Tylleskär

Hanne Berggreen
Vara: Kristine Kippersund Brokstad

Studentrepresentanter i Forskningsutvalget (IFU) 
- Ingrid Sofie Siqveland Larsen
- Sara Rønning

Studentrepresentanter i Undervisningsutvalget (UU)  
- Christine Thormodsrud (Bioteknologi)
- Morten Hvattum Løken (Kjemi)
- Lars Magnus Lundhaug (Matvitenskap)
- Annbjørg Barbakken (Bioinformatikk og anvendt statistikk)

Studentting (ST)
- Henrik Myklestu
- Erik Oscar Tylleskär

Linjeforeningen Molekylet
- Leder: Nora Bull


Klassetillitsvalgte

Published 1. januar 2008 - 7:00 - Updated 28. november 2016 - 12:37