Studentrådet ved KBM

Alle institutt har et Studentråd bestående av tillitsvalgte og studentrepresentantene i instituttstyret, undervisningsutvalget og forskningsutvalget. Studentrådene har også en kontaktperson og mentor fra studentstyret. Ta gjerne kontakt!

Studentrådet

Studentrådet har jevnlige møter. Disse er åpne for alle. På disse møtene tar Studentrådet opp saker som kommer fra studentene i de ulike klassene og bringer disse videre, samt informerer studentene om hva som skjer oppover i systemet. Alle studenter kan fremme saker til studentrådsmøtene eller komme med forslag og innspill. Hvis du har noe på hjertet kan du kontakte Studentrådet KBM på epost.

Studentrådet ved IKBM Høsten 2019
- Leder: Susanne Enholm
- Nestleder: Sigrid Fausen Lian

Studentrepresentanter i Fakultetsstyret (FS)
- Beate Bjørgan
- Nikolai Bøgseth Aunbakk

- vara: Ingvild Hals Hauge

Studentrepresentanter i Forskningsutvalget (FU) 
- Ingvild Andrea Liaset Røren
- Frida Josefine Pettersson

Studentrepresentanter i Studieutvalget (SU)  
- Mari Gjeitnes (Bioteknologi)
Jenny Telstad (Bioteknologi- vara)
Fredrik Skjelstad (Kjemi)
Niclas Hurtig (Kjemi-vara)
Elise Moe Skreosen (Matvitenskap)
Beate Bjørgan (Matvitenskap- vara)
- Yva Sandbik (BIAS)
Ylva Wedmark (M-KB)

 

Studentting (ST)
- Marie Stensvold
- Linn Zetterberg Huser
-Kristine Kippersrud Brokstad

Linjeforeningen Molekylet
- Leder: Mildrid Angard Hoff

Published 1. januar 2008 - 7:00 - Updated 21. juni 2019 - 12:59