Emneevaluering på IKBM

For å kvalitetssikre studiene har NMBU faste prosedyrer for web-basert emneevaluering. Disse ble gjennomført for alle emner for første gang våren 2002.

Emneevaluering

IKBM innførte våren 2004 Undervisningsprisen. Denne prisen går til de emneansvarlige som oppnår et visst gjennomsnitt på studentenes emneevaluering eller viser stor forbedring fra tidligere år. Ta en titt på hvem som har vunnet Undervisningsprisen!

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:46