Student ved KBM

  • Ønsker du informasjon om hva som rører seg på instituttet? Gå gjerne inn og lik oss på vår offisielle side på Facebook. Her har vi som mål å formidle informasjon og nyheter om blant annet studietilbud, forskning og andre aktiviteter. Del gjerne denne med dine medstudenter og venner!

  • Molekylet er en linjeforening ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM). Molekylets intensjon er å være en forening som jobber for at du som student rett og slett skal trives best mulig fakultetet! I tillegg til å bidra med det faglige, ønsker vi i Molekylet at du som student også skal trives sosialt. Vil du å bli medlem? Gå inn på Molekylets Facebookside for nærmere informasjon!
  • Trenger du hjelp eller noen å snakke med?I løpet av studietiden, kan det oppstå perioder som oppleves tunge og vanskelige. Av og til kan man også bare føle behov for å snakke med en utenforstående. NMBU, SiÅs og Ås kommune har et tett samarbeid, og har ulike tilbud for deg som ønsker hjelp eller en samtalepartner.

  • Karrieresenteret ved NMBU skal gjøre overgangen fra studieliv til arbeidsliv enda bedre. Du kan blant annet finne og abonnere på jobbutlysninger og informasjon om karrieresenterets kurs og veiledningstjenester på deres facebook-sider

Bioteknologibygningen og Meieribygget
Her finnes en oversikt over lesesaler, kollokvierom, trådløst nettverk og datasaler ved KBM. Du kan også finne ut hvor administrasjonen er, og hvordan du kan få adgangskort til byggene.

Studentrådet ved KBM
Studentrådet tar opp saker som kommer fra studentene i de ulike klassene og bringer disse videre, og informerer studentene om hva som skjer oppover i systemet. Hvis du har noe på hjertet kan du kontakte fagutvalget direkte eller din klassetillitsvalgte.

Emneevaluering
For å kvalitetssikre studiene har NMBU faste prosedyrer for web-basert emneevaluering. Her kan du lese mer om emneevalueringene og KBMs Undervisningspris/Evalueringspris og se hvem som tidligere har vunnet denne.

 

Published 2. januar 2008 - 0:00 - Updated 9. januar 2020 - 14:25