Kontakt oss

For å benytte deg av NMBUs veiledningstjeneste innen biostatistikk, ønsker vi at du tar kontakt gjennom å fylle ut et kontaktskjema.

Deretter vil vi komme tilbake til deg med nærmere informasjon om pris og avtale for veiledning. 

Skjemaet brukes kun til å forberede veiledningen best mulig og spore kontaktinformasjon til forskjellige prosjekter. Samtidig ønsker vi å dokumentere våre aktiviteter.

Fyll ut skjemaet så godt du kan. Hvis du er usikker på noen av feltene kan du hoppe over eller skrive at du er usikker på hva som skal stå her. Jo tydeligere du er i skjemaet, jo lettere for oss er det å forberede oss. En tydelig problemstilling og et tydelig mål på hva som ønskes samt hva slags data som er innhentet, eller tenkt innhentet, er en god start på en veiledningsøkt.

Når du har levert inn skjemaet tar vi kontakt så snart vi har mulighet. Er det snakk om en basisveiledning vil vi foreslå et tidspunkt og sette av en time. Hvis dette ikke passer så kan du sende en e-post tilbake og vi finner et annet tidspunkt.

Hvis du er ph.d-student er det ønskelig at veileder er med i første møte, og vi må finne tidspunkt som passer for alle tre.

Vi ønsker også å poengtere at vi forplikter oss til å behandle problemstillinger og datamateriale konfidensielt.

Klikk her for å komme til kontaktskjemaet

Published 19. oktober 2020 - 13:19 - Updated 2. desember 2020 - 13:58