Thermo Scientific Q Exactive Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer

Dette instrumentet brukes primært til analyse av tildels svært komplekse peptidblandinger, og produserer rutinemessig data som i kombinasjon med databasesøk og påfølgende data-analyse tillater identifisering og kvantifisering av proteiner fra et vidt spekter av prøvetyper.

 

Det henvises til produsentens nettsider for fullstendige instrumentspesifikasjoner.

 

Published 29. juni 2019 - 15:52 - Updated 29. juni 2019 - 17:04