Bruker Daltonics UltrafleXtreme MALDI-TOF/TOF massespektrometer

Dette instrumentet er et nøkkelinstrument i kjernefasiliteten, og er i bruk daglig. Instrumentet brukes for tiden mest til analyse av karbohydrater, men er også et utmerket verktøy for identifisering av proteiner i prøver med lav eller middels kompleksitet. Vår ultrafleXtreme blir dessuten hyppig brukt for analyse (MW-bestemmelese) av naturlig forekommende peptider og intakte proteiner.

Det henvises til produsentens nettsider for fullstendige instrumentspesifikasjoner.

Published 27. juni 2019 - 13:44 - Updated 29. juni 2019 - 17:31