Orientering til brukere

Tjenester
Kjernefasiliteten tilbyr et utvalg av tjenester til stykk- eller timepris. I utgangspunktet gjelder "først til mølla"-prinsippet for utføring av tjenester, dvs at prøver vil bli analysert i samme rekkefølge som de blir mottatt. Dersom hensyn til effektiv bruk av ressursene tilsier det har imidlertid driftsansvarlig anledning til å gjøre unntak fra denne regelen.

Instrumentleie/selvstendig bruk av instrumentene
Det kreves et minimum av opplæring eller relevant erfaring for å kunne benytte laboratoriets instrumenter på egen hånd. Godkjent deltakelse på KJB320/KJB420 eller tilsvarende kurs (f.eks. ved UiO eller UiB) anses som tilfredsstillende opplæring, og for brukere som kan dokumentere analysebehov med tilstrekkelig volum og/eller varighet kan det gis en ad hoc opplæring som gir adgang til selvstendig bruk av instrumentene.

Prioritering av brukere
I utgangspunktet reserverer brukerne selv tid på instrumenter og computer-ressurser, og for NMBU-brukere gjøres denne reserveringen via Outlook. Dette gjelder ikke LC-MS/MS-utstyret; her må analyser avtales med driftsansvarlig for hver prøveserie. For å unngå unødvendig dødtid, er det viktig at man ikke reserverer mer tid enn nødvendig, og at man gir beskjed til driftsansvarlig umiddelbart dersom den reserverte tiden ikke vil bli brukt.
Dersom det oppstår behov for prioritering av brukere gjøres dette av driftsansvarlig, i henhold til gjeldende avtale mellom KBM og Nofima Mat.

Publisering av resultater
Det forventes at driftsansvarlig/operatør blir medforfatter på artikler der hvor det er naturlig og i tråd med Vancouver-reglene.

Reklamasjon
Utførte tjenester/instrumentleie vil bli faktureret uavhengig av resultat, med mindre det kan dokumenteres at mangel på resultatet skyldes instrumentfeil eller feil gjort av operatøren.

 

Published 26. juni 2014 - 14:33 - Updated 29. juni 2019 - 21:30