Meieri og bryggeri ved Matpiloten

  • Pilotanlegget IKBM
    Foto
    Håkon Sparre

I meieriet og bryggeriet ved Matpiloten hos NMBU, driver vi med forskning, undervising og innovasjon. Vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder. 

Meieri og bryggeri ved Matpiloten

Ved hjelp av eksterne oppdrag til Matpiloten, får vi brukt vår kompetanse og tilgjengelig utstyr. Samtidig får fakultetet kontakter som er verdifulle både for forskning og undervisning. 

De fleste produsentene som benytter seg av Matpiloten, kommer til oss for å undersøke kvalitetsproblemer, analysere produkter eller råvarer, eller teste fremstillingen av et matprodukt i pilotskala.   

For aktører som ønsker å utføre tester hos oss, kan vi tilby kompetanse, teknologi og spesialutstyr. 

Kompetanse
Vi har fagfolk med variert kompetanse på mat, innenfor områder som: 

  • Næringsmiddelteknologi, -kjemi og –mikrobiologi
  • Produksjonsutstyr
  • Målemetodikk
  • Analyser

Teknologi
Vi har tidvis ledig kapasitet på utstyret vårt. Dette gjelder pilotanlegget, med utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala, og laboratorier med diverse analyseutstyr. 

Eksempler på utstyr i pilotanlegget:
- Spraytørke
- Ultrafiltrering
- Membranfiltrering
- Smørkjerne
- Ystekar og ostepresser
- Brunostgryter
- Anlegg for melkebehandling
- Tanker for fermentering
- Vakuuminndamper
- UHT (direkte og indirekte varming)
- Iskremfryser
- Maltingsanlegg
- Bryggeri
- Saftpresse

Utstyret i pilotanlegget er fleksibelt, og kan i mange tilfeller brukes til forsøk også med andre produkter.

Eksempler på laboratorieutstyr:
- Kromatografi (HPLC, GC, FPLC)
- Elektroforese (Phastsystem/PAGE, Kapillær elektroforese, Multifor)
- Partikkelmåling (Zetasizer)
- Bioteknologi (PCR)
- Reologi (Textureanalyzer, Phisica)
- Fermentor
- Anton Paar ølanalysator

Ønsker du å utføre tester hos oss? Ta kontakt!

Kontaktperson: 
Oppdragsleder Ellen Skuterud (tlf. 67 23 25 55 / 409 21 589) 

Published 14. oktober 2007 - 17:00 - Updated 26. juni 2019 - 13:46