Meieri og bryggeri

  • Pilotanlegget IKBM
    Foto
    Håkon Sparre

KBM kan ta på seg oppdrag for matprodusenter og andre kunder. Slik kan vi få utnyttet vår kompetanse og tilgjengelig utstyr, samtidig som instituttet får kontakter som er verdifulle både for forskning og undervisning. NMBU samarbeider blant annet med Nofima Mat om å tilby matpilotfasiliteterer.

Meieri og bryggeri

HVA KAN VI TILBY?

Kompetanse
Vi har fagfolk med variert kompetanse på mat, innenfor områder som
- Næringsmiddelteknologi, -kjemi og –mikrobiologi
- Produksjonsutstyr
- Målemetodikk
- Analyser

Teknologi
Vi har tidvis ledig kapasitet på utstyret vårt:

- Pilotanlegg med utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala
- Laboratorier med diverse analyseutstyr 

Ysting i Pilotanlegget
Ysting i Pilotanlegget Photo: Håkon Sparre


Utstyr i pilotanlegg – Eksempler
- Spraytørke
- Ultrafiltrering
- Membranfiltrering
- Smørkjerne
- Ystekar og ostepresser
- Brunostgryter
- Anlegg for melkebehandling
- Tanker for fermentering
- Vakuuminndamper
- UHT (direkte og indirekte varming)
- Iskremfryser
- Maltingsanlegg
- Bryggeri
- Saftpresse

Utstyret i pilotanlegget er fleksibelt, og kan i mange tilfeller brukes til forsøk også med andre produkter.

Laboratorieutstyr – Eksempler
- Kromatografi (HPLC, GC, FPLC)
- Elektroforese (Phastsystem/PAGE, Kapillær elektroforese, Multifor)
- Partikkelmåling (Zetasizer)
- Bioteknologi (PCR)
- Reologi (Textureanalyzer, Phisica)
- Fermentor
- Anton Paar ølanalysator

Vi kan kanskje hjelpe?

Trenger dere litteratur?
Har dere kvalitetsproblemer?
Har dere produkter eller råvarer som skulle vært analysert?
Har dere ønske om fremstilling av et produkt i pilotskala?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Kontaktperson: 
Oppdragsleder Ellen Skuterud (tlf. 67 23 25 55 / 409 21 589) 

Published 14. oktober 2007 - 17:00 - Updated 22. august 2017 - 10:23