Studieutvalget ved KBM

Studieutvalget (SU) ved KBM har følgende medlemmer:

Studieutvalget

Morten Sørlie, leder
Simen G. Antonsen (Kjemi)
Knut Rudi (Bioteknologi)
Bjørn-Arne Lindstedt (Matvitenskap)
Hilde Vinje (Bioinformatikk og anvendt statistikk)
Bjørge Westereng (siv. ing.)
Salima Fjeld (representant teknisk administrativt ansatte)
• Mari Gjeitnes, student BT 
• Fredrik Skjelstad, student KJM
• Elise Moe Skreosen, student MV
• Yva Sandbik, student BIAS
• Ylva Wedmark, student siv. ing.

Obervatører: Janne Beate Utåker, Heidi Rudi, Trine Øye Isaksen og Ellen Skuterud (som studieveiledere)

Studieutvalget KBM er oppnevnt fra 01.08.19.

 

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 15. august 2019 - 14:23