Studieutvalget ved KBM

Studieutvalget (SU) ved KBM har følgende medlemmer:

Studieutvalget

Tove Gulbrandsen Devold, leder
Roland Kallenborn (Kjemi)
Knut Rudi (Bioteknologi)
Bjørn-Arne Lindstedt (Matvitenskap)
Hilde Vinje (Bioinformatikk og anvendt statistikk)
Salima Fjeld (representant teknisk administrativt ansatte)
• Kristine Kippersund Brokstad, student BT 
• Erlend Steinvik, student KJM
• Nikoline E. Rønning, student MV
• Anbjørg Barbakken, student BIAS
• Karen Utheim, student siv. ing.
• Janne Beate Utåker, studieveileder (observatør)

• Heidi Rudi, studieveileder (observatør)

Undervisningsutvalget er oppnevnt med funksjonsperiode fra 01.01.14 til 31.12.17 (med unntak av studentrepresentanter).

Undervisningsutvalget deler ut IKBMs undervisningspris en gang i semesteret.

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 13. April 2018 - 9:17