Fakultetsstyret ved KBM

Følgende styre er oppnevnt fra 01.01.17 med funksjonsperiode på 4 år (gjelder ikke midlertidig ansatte og studentrepresentanter):

Fakultetsstyret

Styremedlemmer:

Vararepresentanter:

Roald Gulbrandsen
– Styreleder, regiondirektør NHO Østfold

 

Vincent Eijsink – Professor KBM

1. vara:

Elling-Olav Rukke - professor KBM

2. vara:

Tove G. Devold forsker KBM

Åsa Frostegård – Professor KBM

Elisabeth Fjærvoll Olsen – Seniorrådgiver KBM

Lars Fredrik Moen – Overingeniør KBM

Morten Kjos – Forsker KBM (til 31.12.18)

Linda Bergaust – Forsker KBM (til 31.12.18)

Dag Inge Våge
– Professor BIOVIT

1. vara:

Lindis Skipperud – Professor MINA

2. vara:

Cecilia Futsæther – Professor REALTEK

3. vara:

Jon Anders Frank – Førsteamanuensis MINA

Johanne Brendehaug
– Forskningsdirektør TINE BA

Erik Oscar Tylleskär – Student KBM (til 31.12.18)

Annbjørg Helene Nygaard Barbakken – Student KBM (til 31.12.178

  

Ågot Aakra – Dekan KBM

 

Siri Eikrem Skotland – Sekretær

 
Published 1. august 2013 - 14:00 - Updated 13. April 2018 - 13:17