Fakultetsstyret ved KBM

  • Fakultetsstyret ved KBM, mai 2019
    Foto
    Siri Eikrem Skotland

Følgende styre er oppnevnt fra 01.01.17 med funksjonsperiode på 4 år (gjelder ikke midlertidig ansatte og studentrepresentanter):

Fakultetsstyret

Styremedlemmer:

Vararepresentanter:

Roald Gulbrandsen
– Styreleder, Avdelingsdirektør NHO's regionsforeninger
 
Vincent Eijsink – Professor KBM1. vara: Elling-Olav Rukke - professor KBM
2. vara: Tove G. Devold forsker KBM
Åsa Frostegård – Professor KBM
Lars Fredrik Moen – Overingeniør KBM Anne Gravdahl - Overingeniør KBM
Line Degn Hansen - stipendiat KBM (til 31.12.19)Simen Gjelseth Antonsen – Postdoktor KBM (til 31.12.19)
Dag Inge Våge
– Professor BIOVIT
1. vara: Lindis Skipperud – Professor MINA
2. vara: Cecilia Futsæther – Professor REALTEK
3. vara: Jon Anders Frank – Førsteamanuensis MINA
Johanne Brendehaug
– Forskningsdirektør TINE BA
Nikolai Bøgseth Aunbakk - Student KBM (til 31.12.19)Ingvild Hals Hauge, Student KBM (til 31.07.20)
Beate Bjørgan – Student KBM (til 31.07.20)
Ågot Aakra – Dekan KBM, Sekretær 

 

 

Published 1. august 2013 - 14:00 - Updated 8. august 2019 - 11:26