Produktutvikler hos O. Kavli AS

1. Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg jobber som produktutvikler for O. Kavli AS som er en del av Kavlikonsernet. Dette består av flere næringsmiddelbedrifter som eies av Kavlifondet. I Norge består virksomheten av O. Kavli i Bergen og Q-meieriene på Jæren og Gausdal. O. Kavli er mest kjent for produksjon av smelteost, kaviar og HaPå, og i min stilling arbeider jeg hovedsakelig med produktutvikling av smelteost.

For meg er det å arbeide som produktutvikler selve drømmejobben. I arbeidet som produktutvikler får jeg bruke min kreative side og arbeidsdagene er svært varierte. Arbeidet innebærer blant annet å utvikle nye resepter, utføre smakstester på forbrukere, og mye tverrfaglig samarbeid i prosjektteam. O. Kavli har også fokus på å styrke den faglige kompetansen til de ansatte, og det har gitt meg gode muligheter for faglig utvikling. 

2. Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Jeg har alltid hatt stor interesse for både realfag og mat, men det var ikke før jeg det siste året på videregående skole tittet igjennom studiekatalogen til NMBU, at jeg ble klar over at det fantes et studie som kombinerte disse interessene. Siden jeg i tillegg har vokst opp i nærheten av Ås, og alltid har syntes at NMBU er et flott universitet, ble det et helt naturlig valg for meg å studere Matvitenskap ved NMBU. 

Allerede det første året på studiet var interessen stor for produktutvikling, og jeg valgte derfor å spesialisere meg innen produksjon og utvikling av næringsmidler. Jeg kom i kontakt med O. Kavli det siste halvåret av studiet, og det gode inntrykket jeg fikk av selskapet gjorde at jeg søkte på den stillingen jeg har i dag.

3. Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Studentmiljøet på NMBU er helt unikt. Som ny student er det første som møter deg NMBUs fadderuke, der du blir kjent med andre fra samme studie. Flere av de jeg ble kjent med den uken er gode venner den dag i dag. Som student ved NMBU har du også mulighet til å engasjere deg i studentforeninger, idrettslag, UKA og mye mer. 
 
Noe av deg jeg satte størst pris på gjennom studiene var undervisningsopplegget. I store deler av studiet hadde vi undervisning på klasseromnivå, og dette gir en helt annen mulighet for kommunikasjon mellom studenter og forelesere enn man får ved å sitte i et stort auditorium. Måten undervisningsopplegget er lagt opp på gjorde for meg terskelen mye lavere for å stille spørsmål, og det gjorde at flere bidro i faglige diskusjoner.

NMBU bidrar også til å skape en møteplass for studenter og potensielle arbeidsgivere. Vi hadde ofte besøk av potensielle arbeidsgiver både som gjesteforelesere og på karrieredager. Det var faktisk på et av disse besøkene jeg kom i kontakt med O. Kavli og senere fikk den stillingen jeg har i dag. 

4. Har du noen råd til kommende studenter?

Jeg anbefaler å velge fag du virkelig interesserer deg for. Det samme gjelder masteroppgaven. Dette er en oppgave du skal vie flere måneder av livet ditt til, så velg noe du synes er gøy å jobbe med. Generelt gir studiene ved NMBU mye valgfrihet når det kommer til fagkombinasjoner og studieretninger.

Du har derfor gode muligheter til å forme din egen kompetanse i løpet av studiet.

Alle matprodusenter er avhengige av fagfolk som er gode på mattrygghet og kvalitet, og mange bedrifter satser stort på utvikling av nye næringsmidler. Jeg mener derfor at Matvitenskap er et godt valg av studie om man vil sikre seg en spennende jobb etter studietiden.

5. Hvordan bidrar jobben din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

O. Kavli er eid av den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet, og alt overskuddet til Kavlikonsernet går til allmennyttige formål. Fokusområdene til Kavlifondet er humanitært arbeid, forskning og kultur. I tillegg får vi ansatte hvert år muligheten til å dele ut til sammen 3 millioner kroner til organisasjoner vi selv har nominert. Nylig har vi også fått muligheten til å utplasseres i en av organisasjonene, og på denne måten bidra med egen arbeidskraft til de gode formålene.

Som ansatt setter jeg utrolig pris på å bli inkludert på denne måten, og det gir en følelse av at ikke bare selskapet, men også jeg som person er med på å gjøre en forskjell. Hele selskapet har også et stort fokus på miljø og bærekraft, og vi jobber spesielt med å redusere matsvinn. Jeg er utrolig stolt av å jobbe i et selskap som gir så mye til samfunnet, og som tar et stort ansvar for bærekraft. 

Published 26. januar 2021 - 7:25 - Updated 26. januar 2021 - 7:28