Bioteknologi, kjemi, mikrobiologi, bioinformatikk og anvendt statistikk

Energi- og miljørådgiver hos Vill Energi

Energi- og miljørådgiver hos Vill Energi

– Før jeg hadde skrevet ferdig masteroppgaven min var jeg heldig og fikk tilbud om en fast stilling som energi- og miljørådgiver hos Vill Energi. Jeg får være i en gründer-virksomhet med en egen drivkraft for spesialrådgivning i energi og miljø. Jeg ser frem til å jobbe for grønn omstilling og sirkulærøkonomi, sier Jenusiyia Srisgantharajah. 

Rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA)

Rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA)

– Jeg ville ha en hverdag der jeg kunne kombinere kunnskap med praktiske oppgaver. Som student i siving-programmet på kjemi og bioteknologi på NMBU får du veldig bred erfaring fra laboratoriearbeid. Det er høyt ettertraktet på mange arbeidsplasser, sier Elin Ohlin, rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA).

Avdelingsingeniør på NIBIO

Avdelingsingeniør på NIBIO

– Jeg jobber mest på lab, og får være med på mange spennende prosjekter. Noen ganger er jeg med på forsøk i veksthus, og det er veldig fint å kunne få en slik variasjon i hverdagen, sier Silje Kvist Simonsen.

Kvalitetsingeniør i Abbott Diagnostics Technologies AS

Kvalitetsingeniør i Abbott Diagnostics Technologies AS

«Studentmiljøet på NMBU er veldig unikt. Du får en solid utdannelse samtidig som du er i et sosialt miljø som hjelper deg hele veien, både mens du studerer og etter at du har studert», sier Henrik Myklestu. 

Fagrådgiver hos Igaidi

Fagrådgiver hos Igaidi

«Noe av det morsomste med denne jobben er å bli kjent med så mange ulike mennesker og bedrifter,» sier Priscilla Neeraas.

VA-ingeniør i Våler kommune

VA-ingeniør i Våler kommune

«Da jeg studerte tenkte jeg ikke på mulighetene som finnes i den kommunale sektoren, men det er så mange spennende jobber i Kommune-Norge!»

Ingeniør i genetikkgruppen ved Radiumhospitalet

Ingeniør i genetikkgruppen ved Radiumhospitalet

«Jeg elsker at jeg som bioinformatiker kan få mening ut av store mengder biologisk data og visualisere hva som skjer inni en kreftsvulst på en skjerm. Jeg får god nytte av den sterke biologibakgrunnen jeg opparbeidet meg på NMBU, og ikke minst kombinasjonen av biologi og informatikk», sier Solveig Knoph Klokkerud. 

Drilling fluids specialist M-I SWACO

Drilling fluids specialist M-I SWACO

Marianne Rabben Kjøde har master i kjemi og bioteknologi (siv. ing.) fra NMBU, og jobber som borevæskespesialist i M-I SWACO. Marianne jobber offshore i Nordsjøen og har ansvar for at borevæsken opprettholder sine ønskede egenskaper mens man borer.

PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

Anette Lie Christensen har master i bioteknologi fra NMBU, og jobber ved Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet. Her forsker hun på hvordan det siste trinnet i celledelingen foregår in vivo

Sales Engineer BIM Norway

Sales Engineer BIM Norway

Thor-Erik Nyseth har mastergrad i kjemi fra NMBU, og jobber som Sales Engineer i BIM Norway AS med kjemikalier til papirmasseindustrien. 

Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Marthe Petrine Parmer har mastergrad i kjemi fra NMBU, og jobber som forsker i Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Her jobber hun blant annet med kjemisk analyse av forurensning fra ammunisjon i jord og vann.

Statistiker i Codan Forsikring

Statistiker i Codan Forsikring

– Med en mastergrad i anvendt statistikk har du en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet innenfor mange ulike fagområder, sier Lars Nuvin.

Rådgiver ved Teknologisk Institutt

Rådgiver ved Teknologisk Institutt

– Jeg vil absolutt anbefale andre å velge dette studieprogrammet. Man får bred kunnskap innen kjemi, bioteknologi og andre realfag som vil være en god plattform å bygge på videre i arbeidslivet, sier Camilla Maria Ormset. Hun har en master i teknologi (siv. ing.) innen kjemi og bioteknologi fra NMBU.