Meny
Jobbeksempler tidligere studenter
Bioteknologi, kjemi, mikrobiologi, bioinformatikk og anvendt statistikk

Avdelingsingeniør Norges Veterinærhøgskole (tidl. NVH)

Silje Nome har master i teknologi - kjemi og bioteknologi (siv. ing.), og jobber som avdelingsingeniør ved Norges Veterinærhøgskole. Her jobber hun i algetoksingruppa, et nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner.

Avdelingsingeniør Norges Veterinærhøgskole (tidl. NVH)

Silje Nome
Silje Nome Photo: privat

Jeg har jobbet som avdelingsingeniør ved Norges Veterinærhøgskole i ett år nå som vikar. Jeg er utdannet siv. ing. innen Kjemi og bioteknologi, med masteroppgave i organisk, analytisk kjemi.

På NVH jobber jeg i algetoksingruppa som er et nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner. Gruppa er tilknyttet Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.

Algetoksingruppa utfører rutineanalyser (LC-MS/MS, LC-FLD og LC-UV) av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynet, og bidrar blant annet til til å utarbeide blåskjellvarselet: http://matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/.

I tillegg jobber vi noe med forskning både på toksikologi og analysemetoder for de marine algetoksinene.

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:37