Bioteknologi, kjemi, mikrobiologi, bioinformatikk og anvendt statistikk

Forsker GE Healthcare

Forsker GE Healthcare

Kristine Levang Karlsen har master i bioteknologi fra NMBU, og jobber nå som forsker i avdeling for teknologisk utvikling ved GE Healthcare.

Drilling fluids specialist M-I SWACO

Drilling fluids specialist M-I SWACO

Marianne Rabben Kjøde har master i kjemi og bioteknologi (siv. ing.) fra NMBU, og jobber som borevæskespesialist i M-I SWACO. Marianne jobber offshore i Nordsjøen og har ansvar for at borevæsken opprettholder sine ønskede egenskaper mens man borer.

Statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus

Statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus

Jonas Lindstrøm har master i bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU, og jobber nå som statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus.

Rådgiver i Statens Strålevern

Rådgiver i Statens Strålevern

Marte Holmstrand har master i kjemi fra NMBU, og jobber nå som rådgiver i Statens Strålevern.

PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

Anette Lie Christensen har master i Bioteknologi, og jobber som stipendiat på Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet. Her forsker hun på hvordan det siste trinnet i celledelingen, absesjonen, foregår in vivo. Til dette benyttes bananfluer som modellorganisme.

Sales Engineer BIM Norway AS

Sales Engineer BIM Norway AS

Thor-Erik Nyseth har master i kjemi, og jobber som Sales Engineer i BIM Norway AS, som har spesialisert seg på kjemikalier til papirmasseindustrien. Thor-Erik jobber blant annet med problemløsning ved spesialkjemikalier, f. eks. flekker i papir eller skum i produksjonsprosessen. 

Produktselger VWR International

Produktselger VWR International

Idunn Landa har master i bioteknologi og jobber som produktselger i VWR International, Europas største distributør av produkter til laboratorier. I jobben bistår hun kunder med å finne riktig produkt til deres applikasjon, i tillegg til markedsføring av produkter og relasjonsbygging.

Avdelingsingeniør Norges Veterinærhøgskole (tidl. NVH)

Avdelingsingeniør Norges Veterinærhøgskole (tidl. NVH)

Silje Nome har master i teknologi - kjemi og bioteknologi (siv. ing.), og jobber som avdelingsingeniør ved Norges Veterinærhøgskole. Her jobber hun i algetoksingruppa, et nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner.

Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Marthe Petrine Parmer har mastergrad i kjemi fra UMB, og jobber nå som forsker i Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Her jobber hun blant annet med kjemisk analyse av forurensning fra ammunisjon i jord og vann.

Statistiker i Codan Forsikring

Statistiker i Codan Forsikring

Lars Nuvin har tatt mastergrad i anvendt statistikk ved UMB og jobber nå som statistiker i Codan Forsikring.

Avdelingsingeniør ved Radiumhospitalet

Avdelingsingeniør ved Radiumhospitalet

Linn Floer har master i bioteknologi fra UMB og er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Østfold. Hun jobber nå som avdelingsingeniør ved Radiumhospitalet.

Rådgiver ved Teknologisk Institutt

Rådgiver ved Teknologisk Institutt

Camilla Maria Ormset har master i teknologi (siv. ing.) innen kjemi og bioteknologi fra UMB, og jobber nå som rådgiver innen kjemikaliehåndtering og HMS ved Teknologisk Institutt.

Produktutvikler Lilleborg

Anders Lillebo har tatt femårig master i kjemi og bioteknologi og jobber nå som produktutvikler i Lilleborg, som er del av Orklakonsernet. Lilleborg er en produsent og markedsfører av vaskemidler og produkter til personlig pleie.