Innovative enzyme technology for biomass processing

Innovative enzyme technology for biomass processing

Prosjektet går ut på å studere en hel ny type enzymer som ble oppdaget ved UMB i 2010, LPMO. Prosjektets mål er å karakterisere en rekke slike LPMOs for å kartlegge hvilke aktiviteter de har og de grunnleggende mekanismene bak disse aktiviteter, samt å teste mulig anvendelse i bioraffinering av forskjellige typer biomasser.