Bestemmelse av kjøttprosent, og automatisk multivariat klassifisering av vevstyper i levende svin og svinekjøtt

Bestemmelse av kjøttprosent, og automatisk multivariat klassifisering av vevstyper i levende svin og svinekjøtt

This project will address challenges regarding online classification of pork and the establishment of dissection by CT as reference method. The aim is to update the fundamental premises for valuation of pork by developing a new model for classification of lean meat, fat and bone in the carcasses.