Karakterisering og videreforedling av konsentrerte melkefraksjoner

Karakterisering og videreforedling av konsentrerte melkefraksjoner

Fraksjonering av kumelk innebærer framstilling av en kaseinrik og en myseproteinrik fraksjon, der konsentratet vil være den kaseinrike fraksjonen. Konsentratet vil således ha en vesentlig høyere proteinkonsentrasjon enn vanlig melk, og samtidig vil andelen myseprotein være betydelig lavere som følge av filtreringen.