Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

Prosjektet adresserer utfordrende elementer som forplanter seg gjennom hele verdikjeden av kjøttproduksjon av sau. Bedre håndtering og dyrevelferd før inntransport, vil gi økt og jevnere kvalitet av slakt. Utvikling av tilpassede smaksprofiler og prosessforbedringer vil bidra til å øke omsetningen av sauelår, som i for stor grad blir liggende på fryselager.