Bakteriofager i meieriene

Bakteriofager i meieriene

I dette prosjektet vil man karakterisere bakteriofager fra Tines anlegg. Det er et mål å utvikle raske, enkle og robuste bakteriofaganalyser til bruk på Tines produksjonsanlegg. Analysene skal kunne brukes til å forutse bakteriofagangrep og utløse nødvendige mottiltak før produksjonen skades.