Prosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. mars 2014 til 31. desember 2017

The project is about regulatory biology and ecology of denitrifying prokaryotes, which play a key role in the global nitrogen cycle by returning nitrogen from...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
31. desember 2012 til 31. mars 2018

This project focuses on developing enzymes and processes for biomasses and value chains where Norway has clear competitive advantages, namely lignocellulosics and marine co-products from...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juli 2012 til 31. desember 2015

The project aims to describe major as-yet uncharacterized cellulolytic gene clusters that have recently been detected in a broad range of herbivore gastrointestinal microbiomes including...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juni 2012 til 31. desember 2015

In this project, we will develop innovative new processes for saccharification of biomass by combining leading research on biomass enzymology with proprietary pretreatment technologies.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2012 til 31. desember 2016

Prosjektet går ut på å studere en hel ny type enzymer som ble oppdaget ved UMB i 2010, LPMO. Prosjektets mål er å karakterisere en...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 31. mars 2017

Prosjektets mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt enn det som dagens norske fôringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 31. mars 2017

Prosjektets mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt enn det som dagens norske fôringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 31. desember 2016

This project will address challenges regarding online classification of pork and the establishment of dissection by CT as reference method. The aim is to update...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 31. mars 2017

Fraksjonering av kumelk innebærer framstilling av en kaseinrik og en myseproteinrik fraksjon, der konsentratet vil være den kaseinrike fraksjonen. Konsentratet vil således ha en vesentlig...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. mai 2013 til 31. desember 2016

Modern pig breeding and production methods have called for a better understanding regarding how we measure and predict water holding capacity of pork meat post...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 31. mai 2016

Prosjektet adresserer utfordrende elementer som forplanter seg gjennom hele verdikjeden av kjøttproduksjon av sau. Bedre håndtering og dyrevelferd før inntransport, vil gi økt og jevnere...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2012 til 31. mars 2016

The project will address challenges in the area of online monitoring and control of production in the meat processing industry. The object is to develop...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. mai 2014 til 31. desember 2017

The main objective of this project is to develop biochar systems as a tool for achieving a zero emission society by applying an interdisciplinary approach...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 30. september 2016

I dette prosjektet vil man karakterisere bakteriofager fra Tines anlegg. Det er et mål å utvikle raske, enkle og robuste bakteriofaganalyser til bruk på Tines...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2012 til 31. mars 2018

The BioStruct National Graduate School will offer a research education in structural biology, and will include projects within e.g. biomedicine, plant biology, marine biology, microbiology,...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 1. April 2017

The transport sector is responsible for about one third of the total emissions of greenhouse gases (GHG) in Norway. Thus one way of reducing the...

Prosjektartikkel

Eksternt finansierte prosjekter ved IKBM